Δραστηριότητες ΝΕΤ

European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

24-28.10.2022,  Ιορδανία
Απευθύνεται σε youth workers, μέντορες, διαχειριστές δραστηριοτήτων εθελοντισμού και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label.

0 Comments15 Minutes

European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

10-14.10.2022, Λετονία
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε youth workers, μέντορες, διαχειριστές δραστηριοτήτων εθελοντισμού και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label.  

0 Comments16 Minutes

Solidarity_Opening the door to new volunteering fields

Partnership-building Activity3-7 Οκτωβρίου 2022 | Βιέννη, Αυστρία
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να φέρει σε επαφή διαφορετικές οργανώσεις/ οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού οι οποίοι επιθυμούν να αποτελέσουν κομμάτι της κοινότητας του European Solidarity Corps.

0 Comments14 Minutes

Spot on – Solidarity – Job shadowing on working with young refugees in educational circus on the Polish-Ukrainian border

02-18.09.2022, Przemyśl, Πολωνία
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε youth workers, εκπαιδευτές νέων μέντορες, διαχειριστές προγραμμάτων οι οποίοι να διαθέτουν γνώσεις σχετικά με το πρόγραμμα European Solidarity Corps.  

0 Comments15 Minutes

Massive Open Online Course on European Solidarity Corps

E-learning
30 Μαΐου - 27 Ιουνίου 2022 | online

0 Comments4 Minutes

SoliDARE – European meeting for organisations in the Solidarity Corps

SoliDARE - European meeting for organisations in the Solidarity CorpsConference20 – 24 Σεπτεμβρίου 2022 | Τιμισοάρα, Ρουμανία
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να γίνει το σημείο συνάντησης για όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν ενεργά στο Πρόγραμμα και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέλη του οποίου θα είναι ομάδες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.   

0 Comments14 Minutes