Δραστηριότητες ΝΕΤ

SoliDARE – European meeting for organisations in the Solidarity Corps

SoliDARE - European meeting for organisations in the Solidarity CorpsConference20 – 24 Σεπτεμβρίου 2022 | Τιμισοάρα, Ρουμανία
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να γίνει το σημείο συνάντησης για όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν ενεργά στο Πρόγραμμα και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέλη του οποίου θα είναι ομάδες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.   

0 Comments14 Minutes

Green Fingers – Supporting ESC organisations to address the Sustainability priority

Green Fingers - Supporting ESC organisations to address the Sustainability priorityTraining Course21 – 24 Ιουνίου 2022 | Ιρλανδία
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να δοθεί έμφαση στην θεματική της Βιωσιμότητας μέσα στο Πρόγραμμα και να υποστηρίξει τους φορείς ώστε να εστιάσουν στην εν λόγω θεματική.

0 Comments10 Minutes

Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps

Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps20-21 Ιουνίου 2022, Online
Σκοπός της διαδικτυακής αυτής δραστηριότητας είναι να κινητοποιήσει και να υποστηρίξει τους Δήμους να χρησιμοποιήσουν το Πρόγραμμα ως ένα εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

0 Comments17 Minutes

Ukraine – European Union: Solidarity prevails

Training Course, 6-10 Μαΐου 2022 | Πορτογαλία
Η δραστηριότητα αυτή δημιουργήθηκε με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία επιθυμώντας να  δοθεί έμφαση στις αξίες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.

0 Comments16 Minutes

Learning Playground in Volunteering

Training Course, 30 Μαΐου – 04 Ιουνίου 2022 | Ουγγαρία
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να δώσει τον χώρο στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις γνώσεις τους γύρω από την εκπαιδευτική διαδικασία που παρέχεται και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των σχεδίων εθελοντισμού.

0 Comments11 Minutes

Training of Trainers for Erasmus+ Youth and European Solidarity Corps Projects 2022/2023

Training Course, 23 Σεπτεμβρίου 2022 – 24 Ιουνίου 2023 | Ουγγαρία, Γερμανία και Πορτογαλία
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτές νέων, οι οποίοι διαθέτουν τις δεξιότητες και το κίνητρο να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Ε.Ε. Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps.

0 Comments25 Minutes