Δραστηριότητες NET

(Ελληνικά) Community Impact in Practice Seminar

(Ελληνικά) 17-20 October 2021 | Vienna, Austria
Απευθύνεται σε  νέους και νέες, Youth workers, Trainers, Youth leaders, Youth project managers και ερευνητές οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να εφαρμόσουν στην πράξη τον ανανεωμένο πρακτικό Οδηγό σχετικά με τον αντίκτυπο της μαθησιακής κινητικότητας στις κοινότητες (community impact).

Read More


0 Comments1 Minute

(Ελληνικά) Mentoring under Construction – Let’s face it!

(Ελληνικά) Σεμινάριο, 24-28 Οκτωβρίου 2021 | Βουκουρέστι, Ρουμανία.
Η δραστηριότητα αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας μιας κοινότητας μεντόρων από επαγγελματίες στον τομέα με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του mentoring στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Read More


0 Comments1 Minute

(Ελληνικά) European Solidarity Corps: TOSCA Online

(Ελληνικά) Η δραστηριότητα απευθύνεται σε youth workers, μέντορες, διαχειριστές δραστηριοτήτων εθελοντισμού και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label.

Read More


0 Comments1 Minute

(Ελληνικά) One 2 One – facilitating learning face to face

(Ελληνικά) Εκπαιδευτικό σεμινάριο, 17-23 Οκτωβρίου 2021 | Βουδαπέστη, Ουγγαρία.
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μέντορες σε σχέδια εθελοντισμού, youthcoaches, youth workers, youth trainers και συντονιστές προγραμμάτων νεολαίας.

Read More


0 Comments1 Minute

(Ελληνικά) European Forum of Young Leaders

(Ελληνικά) Η δραστηριότητα απευθύνεται σε Youth workers, Trainers, Youth leaders, συντονιστές προγραμμάτων στο European Solidarity Corps, young leaders από χώρες της ΕΕ, των Δυτικών Βαλκάνιων, της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Read More


0 Comments1 Minute

(Ελληνικά) Digital Partnership-Building Activity: Growing Together

(Ελληνικά) Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε οργανώσεις τις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label (είτε προέρχονται από χώρες του Προγράμματος είτε από χώρες-εταίρους) και οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία μετάβασης από τη διαπίστευση του E+ στο Quality Label. Η δραστηριότητα, επίσης, απευθύνεται σε youth workers και project managers οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία σε σχέδια εθελοντισμού και δεσμεύονται για την παρακολούθηση του συνόλου της δραστηριότητας.

Read More


0 Comments1 Minute