Δραστηριότητες NET

(Ελληνικά) Training for Mentors

(Ελληνικά) 29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2021, Online, Ελλάδα
Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών των μεντόρων μέσα από μια διαδραστική κατάρτιση η οποία θα ενισχύσει ταυτόχρονα την ποιότητα υλοποίησης των σχεδίων εθελοντισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Read More


0 Comments1 Minute

(Ελληνικά) Let’s volunteer! – third phase

(Ελληνικά) 15-23.11.2021, Online
Η διαδικτυακή δραστηριότητα στοχεύει στο να παρέχει πληροφόρηση σε νεοεισερχόμενους φορείς σχετικά με τα σχέδια εθελοντισμού του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αναφορικά με πρακτικά ζητήματα και θέματα που άπτονται της ποιότητας υλοποίησης τέτοιων σχεδίων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τους χορηγηθεί η Διαπίστευση Quality label.

Read More


0 Comments1 Minute

(Ελληνικά) Solidarity Meeting Point

(Ελληνικά) Διαδικτυακή εθνική δραστηριότητα, 15-23 Νοεμβρίου 2021, Online
Η δραστηριότητα έχει σκοπό τη δημιουργία επαφών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των δικαιούχων του Προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Read More


0 Comments1 Minute

(Ελληνικά) Environmental Sustainability in micro-Communities

(Ελληνικά) Εθνική Δραστηριότητα Δικτύωσης ΝΕΤ, 22-26 Νοεμβρίου 2021
Αποτελεί ένα 4ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο το οποίο στοχεύει στο να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των youth workers, οι οποίοι με τη σειρά τους θα μπορέσουν να παρέχουν στους νέους μεγαλύτερη πρόσβαση, έμπνευση για συμμετοχή και ποιοτικότερα μαθησιακά αποτελέσματα σε δραστηριότητες και δράσεις που σχετίζονται με την περμακουλτούρα και την οικολογική διαβίωση.

Read More


0 Comments1 Minute

(Ελληνικά) Solidarity_Opening the door to new volunteering fields

(Ελληνικά) Partnership-building Activity
29 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2021 | Φιλανδία
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να φέρει σε επαφή διαφορετικές οργανώσεις/ οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού οι οποίοι επιθυμούν να αποτελέσουν κομμάτι της κοινότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Read More


0 Comments1 Minute

(Ελληνικά) Partnership building activity for organisations working with youth with intellectual disabilities

(Ελληνικά) Partnership-building Activity 22-24 November 2021 | Online, Lithuania
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να έρθουν σε επαφή οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα των intellectual disabilities των νέων και να δημιουργήσουν συμπράξεις που θα τους οδηγήσουν στην από κοινού υλοποίηση σχεδίων μέσω του Προγράμματος European Solidarity Corps αλλά και του Erasmus+/ Τομέας Νεολαίας.

Read More


0 Comments1 Minute