Δραστηριότητες NET

(Ελληνικά) European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

(Ελληνικά) 24-28.10.2022,  Ιορδανία
Απευθύνεται σε youth workers, μέντορες, διαχειριστές δραστηριοτήτων εθελοντισμού και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label.

Read More


0 Comments15 Minutes

(Ελληνικά) European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps

(Ελληνικά) 10-14.10.2022, Λετονία
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε youth workers, μέντορες, διαχειριστές δραστηριοτήτων εθελοντισμού και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label.  

Read More


0 Comments16 Minutes

(Ελληνικά) Solidarity_Opening the door to new volunteering fields

(Ελληνικά) Partnership-building Activity3-7 Οκτωβρίου 2022 | Βιέννη, Αυστρία
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να φέρει σε επαφή διαφορετικές οργανώσεις/ οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού οι οποίοι επιθυμούν να αποτελέσουν κομμάτι της κοινότητας του European Solidarity Corps.

Read More


0 Comments14 Minutes

(Ελληνικά) Spot on – Solidarity – Job shadowing on working with young refugees in educational circus on the Polish-Ukrainian border

(Ελληνικά) 02-18.09.2022, Przemyśl, Πολωνία
Η δραστηριότητα απευθύνεται σε youth workers, εκπαιδευτές νέων μέντορες, διαχειριστές προγραμμάτων οι οποίοι να διαθέτουν γνώσεις σχετικά με το πρόγραμμα European Solidarity Corps.  

Read More


0 Comments15 Minutes

(Ελληνικά) Massive Open Online Course on European Solidarity Corps

(Ελληνικά) E-learning
30 Μαΐου - 27 Ιουνίου 2022 | online

Read More


0 Comments4 Minutes

(Ελληνικά) SoliDARE – European meeting for organisations in the Solidarity Corps

(Ελληνικά) SoliDARE - European meeting for organisations in the Solidarity CorpsConference20 – 24 Σεπτεμβρίου 2022 | Τιμισοάρα, Ρουμανία
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να γίνει το σημείο συνάντησης για όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν ενεργά στο Πρόγραμμα και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέλη του οποίου θα είναι ομάδες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.   

Read More


0 Comments14 Minutes