Δραστηριότητες NET

(Ελληνικά) SoliDARE – European meeting for organisations in the Solidarity Corps

(Ελληνικά) SoliDARE - European meeting for organisations in the Solidarity CorpsConference20 – 24 Σεπτεμβρίου 2022 | Τιμισοάρα, Ρουμανία
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να γίνει το σημείο συνάντησης για όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν ενεργά στο Πρόγραμμα και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέλη του οποίου θα είναι ομάδες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.   

Read More


0 Comments14 Minutes

(Ελληνικά) Green Fingers – Supporting ESC organisations to address the Sustainability priority

(Ελληνικά) Green Fingers - Supporting ESC organisations to address the Sustainability priorityTraining Course21 – 24 Ιουνίου 2022 | Ιρλανδία
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να δοθεί έμφαση στην θεματική της Βιωσιμότητας μέσα στο Πρόγραμμα και να υποστηρίξει τους φορείς ώστε να εστιάσουν στην εν λόγω θεματική.

Read More


0 Comments10 Minutes

(Ελληνικά) Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps

(Ελληνικά) Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps20-21 Ιουνίου 2022, Online
Σκοπός της διαδικτυακής αυτής δραστηριότητας είναι να κινητοποιήσει και να υποστηρίξει τους Δήμους να χρησιμοποιήσουν το Πρόγραμμα ως ένα εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Read More


0 Comments17 Minutes

(Ελληνικά) Ukraine – European Union: Solidarity prevails

(Ελληνικά) Training Course, 6-10 Μαΐου 2022 | Πορτογαλία
Η δραστηριότητα αυτή δημιουργήθηκε με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία επιθυμώντας να  δοθεί έμφαση στις αξίες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.

Read More


0 Comments16 Minutes

(Ελληνικά) Learning Playground in Volunteering

(Ελληνικά) Training Course, 30 Μαΐου – 04 Ιουνίου 2022 | Ουγγαρία
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να δώσει τον χώρο στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις γνώσεις τους γύρω από την εκπαιδευτική διαδικασία που παρέχεται και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των σχεδίων εθελοντισμού.

Read More


0 Comments11 Minutes

(Ελληνικά) Training of Trainers for Erasmus+ Youth and European Solidarity Corps Projects 2022/2023

(Ελληνικά) Training Course, 23 Σεπτεμβρίου 2022 – 24 Ιουνίου 2023 | Ουγγαρία, Γερμανία και Πορτογαλία
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτές νέων, οι οποίοι διαθέτουν τις δεξιότητες και το κίνητρο να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Ε.Ε. Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps.

Read More


0 Comments25 Minutes