Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο round 3 / 2020 για το πρόγραμμα European Solidarity Corps. Οι αιτήσεις που δέχτηκε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για χρηματοδότηση στο European Solidarity Corps συνολικά ήταν 113.

Κατανομή αποτελεσμάτων

Από τις 113 αιτήσεις που έγιναν στο round 3 / 2020 προέκυψαν:

  • 64 εγκεκριμένες
  • 47 αναπληρωματικές
  • 1 απορριφθείσα
  • 1 άκυρη

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται:

  • 25 στα σχέδια εθελοντισμού
  • 2 στα σχέδια πρακτικής άσκησης και απασχόλησης
  • 37 στα σχέδια αλληλεγγύης

Ενημερωθείτε για τις εγκεκριμένες, αναπληρωματικές, απορριφθείσες και άκυρες αιτήσεις.