Στο πλαίσιο της μέγιστης ενημέρωσης των φορέων που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στις επόμενες προθεσμίες του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ανακοινώνουμε τα διαθέσιμα ποσά χρηματοδότησης ανά Βασική Δράση.

 

Action Type/ Activity Type Total Budget 2019 Available for R1/2019 Available for R2/2019 Available for R3/2019
Volunteering 1.533.534,00 € 460.060,20 € 613.413,60 € 460.060,20 €
Traineeships and Jobs 237.886,00 € 47.577,20 € 95.154,40 € 95.154,40 €
Solidarity projects 224.041,00 € 67.212,30 € 89.616,40 € 67.212,30 €
Networking Activity & Quality Label 210.247,00 €
STEC 483.309,00 €
TOTAL 2.689.017,00 € 574.849,70 € 798.184,40 € 622.426,90 €