Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διεύθυνση
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη
TK 111 43, Αθήνα

Τηλεφωνα
213 131 4460
213 131 4450