Κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης Ιουλίου 2022

Κύκλος κατάρτισης εθελοντών Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα…


Κύκλος κατάρτισης και Αξιολόγησης Εθελοντών 2022

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της…


Κύκλος κατάρτισης και Αξιολόγησης Εθελοντών 2022

Κύκλος κατάρτισης και Αξιολόγησης Εθελοντών 2022 Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού…


Οδηγός με καλές πρακτικές

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ δημιούργησε έναν οδηγό με καλές…


Κύκλος κατάρτισης εθελοντών Νοεμβρίου 2021

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της…


Κύκλος κατάρτισης εθελοντών

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της…