Κύκλος κατάρτισης εθελοντών Νοεμβρίου 2021

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της…


Κύκλος κατάρτισης εθελοντών

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της…


Κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης εθελοντών

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της…


Κύκλος κατάρτισης εθελοντών

Κύκλος κατάρτισης εθελοντών Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα…


Εγγραφή εθελοντών στο σύστημα ασφάλισης

Αλλάζει το σύστημα εγγραφής των εθελοντών στα εγκεκριμένα σχέδια στο European…


Παράταση υποβολής δαπανών στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με εγκύκλιο ανακοινώνει παράταση για την…