Τίτλος σχεδίου: Adventure Awaits

Φορέας υλοποίησης: ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Το πρόγραμμα με τίτλο “Adventure Awaits”, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, αποτέλεσε μία θαυμάσια ευκαιρία για το φορέα μας όσον αφορά στον εμπλουτισμό του Δικτύου Εθελοντών μας, όσο και στην διατήρηση και άνθηση των διαπολιτισμικών εμπειριών και της πολυπολιτισμικής μας ταυτότητας που απορρέει τόσο από και προς τους εθελοντές όσο και από και προς τους ωφελούμενους και το προσωπικό μας. Το σχέδιο υλοποιήθηκε από τις 7 Φεβρουαρίου έως 6 Αυγούστου 2022.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 10 νέοι εθελοντές από την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πορτογαλία, ηλικίας 18-26 ετών, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την φιλοσοφία του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης όπως ήταν το “Adventure awaits”.

Οι στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος, για τους συμμετέχοντες εθελοντές, ήταν:

Μέσα από τις δράσεις και τις δραστηριότητες που συμμετείχαν οι εθελοντές στις υπηρεσίες του φορέα μας, κατάφεραν:

Δείτε εδώ το βίντεο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου.