Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth, European Solidarity Corps και το Δίκτυο Eurodesk διοργάνωσε την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, εκδήλωση με θέμα τις προτεραιότητες των Προγραμμάτων, στο Myrtillo cafe.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν σε παράλληλο χρόνο τέσσερα θεματικά workshops, το κάθε ένα αφορούσε σε μια προτεραιότητα των Προγραμμάτων. Στα θεματικά workshops συμμετείχαν δικαιούχοι των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν διαδραστικές παρουσιάσεις και να μιλήσουν για τα σχέδια που έχουν υλοποιήσει.

Συγκεκριμένα, στα τέσσερα θεματικά workshops μίλησαν οι παρακάτω:

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις προτεραιότητες των Προγραμμάτων και να μάθουν για τις ευκαιρίες που έχουν από τη συμμετοχή τους σε αυτά. Επίσης, συζήτησαν, αντάλλαξαν απόψεις και μπόρεσαν να εμπνευστούν από σχέδια που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο των Προγραμμάτων.

Δείτε αποσπάσματα από την εκδήλωσή μας, στην οποία παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Κώστας Δέρβος.

Ευχαριστούμε πολύ τους φορείς για τις εποικοδομητικές παρουσιάσεις τους και όλους όσους έλαβαν μέρος στην εκδήλωση.