Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps / ΙΝΕΔΙΒΙΜ σας ενημερώνει σχετικά με την επίσκεψη εργασίας “ Short Study Visit on Inclusion and Solidarity” την οποία διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Ιταλίας.  Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 11-14 Δεκεμβρίου 2022 στη Ρώμη, Ιταλία.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε youth workers, youth leaders, εκπαιδευτές νέων, coaches, μέντορες, project managers, εκπροσώπους άτυπων ομάδων, υπευθύνους λήψης αποφάσεων και λοιπούς εμπλεκόμενους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της επίσκεψης εργασίας είναι να ανταλλάξουν οι συμμετέχοντες μεταξύ τους καλές πρακτικές και εμπειρίες κατά τη διάρκεια των σχεδίων που υλοποιούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης τα οποία εστιάζουν στις θεματικές της αλληλεγγύης και της ένταξης και της πολυμορφίας.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν τοπικές οργανώσεις, κέντρα νέων, και άτυπες ομάδες που υλοποιούν σχέδια στα οποία κυρίως συμμετέχουν μειονότητες και νέοι με λιγότερες ευκαιρίες. Οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τα σχέδια και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και ενισχύουν την προώθηση της ενσωμάτωσής και της ένταξης των νέων αλλά την ποιοτική εργασία των τοπικών οργανώσεων. Κατά τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε εργαστήρια, επισκέψεις, ομαδικές εργασίες και συζητήσεις σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση και αλληλεγγύη.

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία το διάστημα 11-14 Δεκεμβρίου 2022 στη Ρώμη.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2022, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.

Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και το κόστος του σεμιναρίου καλύπτονται στο 100% από τους διοργανωτές ενώ η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και στο netseminars@inedivim.gr με την κα. Νατάσα Δεδούση.