Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps / ΙΝΕΔΙΒΙΜ σας ενημερώνει σχετικά με τη δραστηριότητα “ Contact Making Seminar on Volunteering, digital and green» την οποία διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Ιταλίας.  Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 14-17 Δεκεμβρίου 2022 στη Ρώμη, Ιταλία.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε εκπαιδευτές νέων, coaches, μέντορες, project managers και λοιπούς εμπλεκόμενους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης οι οποίοι εκπροσωπούν οργανισμό που έχει σε ισχύ Quality Label.

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να ανταλλάξουν οι συμμετέχοντες μεταξύ τους καλές και κακές πρακτικές κατά τη διάρκεια των σχεδίων εθελοντισμού που υλοποιούν πάνω στις οριζόντιες προτεραιότητες «ψηφιακός μετασχηματισμός», «κλιματική αλλαγή» και «πράσινες πολιτικές» του Προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν σχετικά με πράσινες και ψηφιακές πρακτικές τις οποίες χρησιμοποιούν κατά την υλοποίηση των σχεδίων τους οι οποίες τους οδηγούν σε ενίσχυση του αντίκτυπου των σχεδίων στην τοπική κοινωνία αλλά και στην ενίσχυση της ποιότητας των ίδιων των σχεδίων. Επιπλέον, θα κατανοήσουν βαθύτερα τις έννοιες του ψηφιακού μετασχηματισμού και των πράσινων πολιτικών μέσα στο Πρόγραμμα ενώ θα αναλύσουν τη σύνδεση των ανωτέρω με τα σχέδια εθελοντισμού και τον τομέα της μη-τυπικής μάθησης.

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία το διάστημα 14-17 Δεκεμβρίου 2022 στη Ρώμη.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2022, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.

Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και το κόστος του σεμιναρίου καλύπτονται στο 100% από τους διοργανωτές ενώ η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και στο netseminars@inedivim.gr με την κα. Νατάσα Δεδούση.