Τίτλος Σχεδίου: Ταξιδιώτες του κόσμου

Φορέας υλοποίησης: Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας

 

Το Σχέδιο Αλληλεγγύης «Ταξιδιώτες του Κόσμου» απευθύνονταν σε δύο ηλικιακές ομάδες: σε παιδιά ηλικίας 6-9 ετών και σε ενήλικες 18-28 ετών. Οι επωφελούμενοι εμπλέχθηκαν σε μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων, όπου μέσα από την επαφή τους με διάφορες μορφές Τέχνης και τη μύηση σε κουλτούρες άλλων χωρών, ανέπτυξαν δεξιότητες σε προσωπικό, πολιτισμικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ανάγκη υλοποίησης του Σχεδίου στηρίχθηκε στο γεγονός ότι οι κάτοικοι μιας μικρής πόλης της ελληνικής περιφέρειας, όπως είναι η Φλώρινα, υπολείπονται των ευκαιριών συμμετοχής σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα και αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της ανάπτυξης μιας ευρύτερης κοσμοπολίτικης αντίληψης. Ακόμη, στερούνται μιας γενικότερης πολιτισμικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εξαιτίας του κοινωνικού και πολιτιστικού αποκλεισμού της Φλώρινας, καθώς βρίσκεται μακριά από τα αστικά κέντρα όπου λαμβάνονται αποφάσεις. Συνεπώς, το Σχέδιο στόχευε στην καλλιέργεια της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας των συμμετεχόντων, η οποία είναι απαραίτητη στο σύγχρονο ρευστό κοινωνικό γίγνεσθαι.

Τα βιωματικά εργαστήρια χωρίστηκαν σε δύο κύκλους: ο ένας προοριζόταν σε παιδιά δημοτικού και ο άλλος σε νέους ανθρώπους ηλικίας έως 28 ετών. Βασική επιδίωξη του πρώτου κύκλου, ήταν τα παιδιά να ταξιδέψουν στον κόσμο χρησιμοποιώντας μια φανταστική «χρονομηχανή». Οι ανήλικοι συμμετέχοντες γνώρισαν το παρόν και το παρελθόν, τα ήθη και έθιμα, την Τέχνη και τα παιχνίδια διαφόρων χωρών του κόσμου, δουλεύοντας σε ένα περιβάλλον που εξασφάλιζε την καλύτερη κατανόηση της πολυπολιτισμικότητας. Το άμεσο αποτέλεσμα των βιωματικών αυτών δραστηριοτήτων ήταν η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, ευρηματικότητας, κριτικής διήθησης, της ενσυναίσθησης μέσα από το παιχνίδι, ως εκπαιδευτικό εργαλείο που προάγει τη ψυχαγωγία μαζί με τη μάθηση. Οι Τέχνες που αξιοποιήθηκαν σε αυτό το παγκόσμιο ταξίδι ήταν η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, το τραγούδι και το θέατρο.

Η εμπλοκή των ενηλίκων συμμετεχόντων στο Σχέδιο αφορούσε, επίσης, τη γνωριμία με τις εικαστικές τέχνες, το λαϊκό πολιτισμό και τις παραδόσεις διαφόρων χωρών. Πιο συγκεκριμένα, μετείχαν ενήλικες με παιδαγωγικό είτε καλλιτεχνικό υπόβαθρο, όπως φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, μουσικοί, εμψυχωτές και καλλιτέχνες. Μέσα από ένα νοερό ταξίδι στον χρόνο και την κουλτούρα διαφόρων τόπων και κοινωνιών, οι ενήλικες επωφελούμενοι εξοικειώθηκαν με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, γνώρισαν τις εικαστικές τέχνες, τη μουσική και τον χορό. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα, ήταν ότι οι συμμετέχοντες ενεπλάκησαν ενεργά στον σχεδιασμό δημιουργικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων με βασικό εργαλείο τη βιωματική μάθηση.

Το σχεδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του Σχεδίου, ήταν διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες – ανήλικοι και ενήλικοι – να ενισχύσουν την πολιτισμική τους ταυτότητα, εθνική και ευρωπαϊκή. Ένας από τους κυριότερους στόχους ήταν να αποκτήσουν ένα πνεύμα ανοχής και σεβασμού για τις διαφορετικές κουλτούρες, καλλιεργώντας και εμβαθύνοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή ιδέα της αρμονικής συνύπαρξης. Οι στόχοι αυτοί εκπληρώθηκαν μέσα από τον ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της Τέχνης.

 

Η Ομάδα Εργασίας του Σχεδίου αποτελούνταν από νέες που κατάγονται, σπουδάζουν ή/και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συνεισφέρουν πολλαπλά στην διαμόρφωση εμπεριστατωμένων προτάσεων/δράσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και του Συμβουλίου της Ευρώπης  για ζητήματα άμεσου οικονομικού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, η 5μελής ομάδα νέων που ανέλαβε το συντονισμό, την υλοποίηση και την οργάνωση του Σχεδίου, απαρτίζονταν από νέες  με μεγάλη διάθεση για συμμετοχή και δράση σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ακόμη, διακατέχονται από αξίες και ιδανικά που προωθούν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο των ιδεωδών που διαπνέουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Οι νέες αυτές έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες εθελοντισμού μέσω διαφόρων φορέων νεολαίας και ως εκ τούτου μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά μεταλαμπαδεύοντας τη γνώση και τις εμπειρίες τους στις επόμενες γενιές.

Η ομάδα στόχος του Σχεδίου (παιδιά 6-9 και νέοι 18-28 ετών) αξιοποίησε τα εργαλεία και τις μεθόδους των βιωματικών εργαστηρίων και απέκτησε επικοινωνιακές, κοινωνικές  και διαπροσωπικές ικανότητες. Η ασφαλής πλατφόρμα διαπολιτισμικού διαλόγου που εξασφάλισε η ΕΚΑΤΟ, παρείχε ένα δημιουργικό περιβάλλον συνεργασίας, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας. Απώτερος σκοπός να αυξηθεί το πολιτισμικό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, μέσα από δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τις διαφορετικές μορφές Τέχνης αλλά και να κατανοήσουν βαθύτερα τα οφέλη αυτής, σε επίπεδο μάθησης.

Βασική επιδίωξη των «Ταξιδιωτών του κόσμου» ήταν η προσπάθεια οικοδόμησης μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, η στήριξη των ευάλωτων ανθρώπων και η ανταπόκριση στα ζητήματα και στις κοινωνικές προκλήσεις που τους περιβάλλουν. Η συμμετοχή στο Σχέδιο Αλληλεγγύης, αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία μη τυπικής μάθησης, ενθαρρύνοντας την αίσθηση πρωτοβουλίας τους, την ενεργό ευρωπαϊκή ιθαγένεια και την διαπολιτισμική επικοινωνία. Η ομάδα στόχος, παιδιά και ενήλικες, κατάφεραν μέσα από τις δραστηριότητες του σχεδίου να βάλουν τις δικές τους ιδέες στην πράξη, να δοκιμάσουν δημιουργικά και καινοτόμα μέτρα, να μάθουν νέες δεξιότητες και ικανότητες, να γνωρίσουν νέες και απροσδόκητες καταστάσεις. Παράλληλα ενίσχυσαν την αυτοεκτίμηση τους, την αυτονομία τους και το κίνητρο να μάθουν.

Οι συμμετέχοντες, τέλος, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, βιωματικά και όχι θεωρητικά. Χορεύοντας, τραγουδώντας, δημιουργώντας και παίζοντας οι επωφελούμενοι του Σχεδίου, ανέπτυξαν μια γνήσια επικοινωνία, αποκτώντας ευρωπαϊκή διάσταση μέσα από την Τέχνη και τον πολιτισμό άλλων χωρών, καθώς αποτελεί γεγονός πως οι πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δεν έχουν πρόσβαση σε σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα και ευκαιρίες. Με αυτό το Σχέδιο ενθαρρύναμε τους πολίτες, και κυρίως την ομάδα – στόχο να έχουν ενεργό δράση στην κοινωνία και τους εμπνεύσαμε να δράσουν πολλαπλασιαστικά, με τη γνώση που κέρδισαν, στις τοπικές κοινωνίες, με τη διάχυση μηνυμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Σε προσωπικό επίπεδο, οι ενήλικες συμμετέχοντες ανέλαβαν την ευθύνη για την πορεία της μάθησής τους, ενίσχυσαν την κριτική σκέψη και συνειδητότητά τους.

 

Βασικοί στόχοι του Σχεδίου ήταν η ενδυνάμωση της τοπικής νεολαίας, η ενημέρωση των πολιτών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως των νέων για σημαντικά ζητήματα όπως είναι οι τέχνες, ο πολιτισμός, η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένας επιπλέον στόχος ήταν η παροχή ίσων ευκαιριών για κοινωνικοποίηση και ανταλλαγή απόψεων, καθώς στο Σχέδιο συμμετείχαν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες ενημέρωσης και συμμετοχής, ώστε να υποστηριχθούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, απαραίτητων για τη μελλοντική τους προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία.

Ειδικότερα, ενισχύθηκε η διαπολιτισμική κατανόηση που είχε ως στόχο την ανάπτυξη των προσωπικών, πολιτισμικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, μέσω της γνωριμίας τους με την Τέχνη και τον πολιτισμό άλλων χωρών. Κατά τη διάρκειά του, οι «Ταξιδιώτες» προετοιμάστηκαν και εκπαιδεύτηκαν ως πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, ενισχύοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Συνεπώς, η βασική επιδίωξη του Σχεδίου, δηλαδή η γνωριμία των συμμετεχόντων με την κουλτούρα, τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα άλλων χωρών, επετεύχθη σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Η ομάδα στόχος του Σχεδίου (παιδιά 6-9 και νέοι 18-28 ετών) αξιοποίησε τα εργαλεία και τις μεθόδους των βιωματικών εργαστηρίων και απέκτησε επικοινωνιακές, κοινωνικές  και διαπροσωπικές ικανότητες. Οι συμμετέχοντες, μέσω της εκπαιδευτικής δομής των εργαστηρίων, κατάφεραν να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της προστασίας και της διαφύλαξης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και να πάρουν ερεθίσματα ώστε να γίνουν άξιοι συνεχιστές της ελληνικής πολιτιστικής κουλτούρας.

Ο χώρος υλοποίησης των εργαστηρίων αποτέλεσε το αναγκαίο πλαίσιο της αναγνώρισης και του σεβασμού της όποιας διαφορετικότητας, της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών, της κοινωνικής ένταξης και της πραγμάτωσης των προσωπικών στόχων των συμμετεχόντων.  Μέσα από την υλοποίηση των εργαστηρίων του εν λόγω Σχεδίου, οι συμμετέχοντες αλλά και γενικότερα η ευρύτερη τοπική κοινωνία της Φλώρινας, ήρθε σε διάδραση με άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι επωφελούμενοι κατανόησαν την αλληλεξάρτηση ανθρώπων και λαών και την ανάγκη για συνεργασία, αλληλοσεβασμό και αλληλεγγύη στα πλαίσια μιας ισχυρής Ευρώπης, για την ευημερία όλων των λαών, την προστασία των οικουμενικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συμπερασματικά, μέσα από την επεξεργασία των βιωμάτων και προσωπικών εμπειριών των συμμετεχόντων, κατά τη διαδικασία του αναστοχασμού, και μέσα από τη συνεργασία των νέων που αποτέλεσαν την ομάδα στόχο, επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά και επήλθε η συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Οι νέοι/νέες και τα παιδιά που ενεπλάκησαν στο Σχέδιο, μετατράπηκαν από παθητικοί δέκτες σε ενεργά υποκείμενα και ανέπτυξαν τη συναισθηματική τους κατάσταση, απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες με έμμεσο και παιγνιώδη τρόπο. Ευαισθητοποιήθηκαν, τέλος, σε κοινωνικά προβλήματα και θέματα ανθρωπίνων σχέσεων και κατάφεραν να κατανοήσουν την θέση τους στον σύγχρονο κόσμο, να συνειδητοποιήσουν την εθνική και πολιτισμική τους ταυτότητα και να αναπτύξουν την κοσμοπολίτικη αντίληψη, εμβαθύνοντας στην ευρωπαϊκή ιδέα της αρμονικής συνύπαρξης.

 

 

Οι κάτοικοι μιας μικρής πόλης της ελληνικής περιφέρειας, όπως είναι η Φλώρινα, είναι  ιδιαίτερα απομονωμένοι από πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα και αποτελεί πρόκληση αλλά και ζητούμενο η επαφή τους με διαφορετικούς πολιτισμούς, προκειμένου να επέλθει η ανάπτυξη της κοσμοπολίτικης αντίληψής τους. Η πρόκληση αυτή συνέστησε και το έναυσμα για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων του Σχεδίου Αλληλεγγύης “Ταξιδιώτες του Κόσμου”. Η βασική επιδίωξη του Σχεδίου ήταν η γνωριμία των συμμετεχόντων με τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα άλλων χωρών, μέσω της Τέχνης. Εκτός αυτού, αποτέλεσε και μια σημαντική προσπάθεια εξωστρέφειας της τοπικής κοινωνίας.

Μέσα από τις δραστηριότητες του παρόντος Σχεδίου, οι συμμετέχοντες προβλέπονταν να ενισχύσουν την εθνική και πολιτισμική τους ταυτότητα στον σύγχρονο κόσμο, να διατηρήσουν ένα πνεύμα μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού για το διαφορετικό, ενώ παράλληλα, στόχος ήταν να καλλιεργήσουν και να εμβαθύνουν στην ευρωπαϊκή ιδέα της αρμονικής συνύπαρξης. Όλη αυτή η προσέγγιση συντελέστηκε μέσα από διάφορα είδη Τέχνης, όπως η ζωγραφική, η μουσική, το θεατρικό παιχνίδι, η ποίηση και ο χορός.

Καθώς η Τέχνη αποτελεί μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων, σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και μεταξύ των λαών, σε συλλογικό επίπεδο, κρίθηκε επιτακτική η εμπλοκή της στη μεθοδολογία των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Έτσι, μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου, θα μπορούσε να επιτευχθεί η διάχυση μηνυμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης και η γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά. Ακόμη, τόσο οι ανήλικοι όσο και οι ενήλικοι συμμετέχοντες θα είχαν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν τρόπους, σκέψεις και νοοτροπίες που προάγουν το σεβασμό για το διαφορετικό και να συνειδητοποιήσουν βαθύτερα την πολιτισμική ταυτότητα τους μέσα στο ευρύτερο κοσμικό σύνολο.

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό πως ο ρόλος της Τέχνης, χωρίς προκαταλήψεις και εγκλωβισμούς, δεν είναι μόνο ψυχαγωγικός αλλά μπορεί να είναι και εκπαιδευτικός. Οι δραστηριότητες του Σχεδίου, αξιοποίησαν αυτό το διττό ρόλο της Τέχνης, μεταφέροντας γνώσεις και χρήσιμες πληροφορίες στους συμμετέχοντες και διευρύνοντας ταυτόχρονα τους ιστορικούς και πολιτισμικούς ορίζοντές τους. Στο πλαίσιο αυτό, προέκυψε η ανάπτυξη του εν λόγω Σχεδίου, όπου οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ικανότητες επικοινωνίας και να γνωρίσουν την Τέχνη και τα παιχνίδια διαφόρων χωρών του κόσμου, εμπλεκόμενοι σε ένα μεγάλο εύρος διαδραστικών δραστηριοτήτων. Τα βιωματικά εργαστήρια αυτά σχεδιάστηκαν και αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη των προσωπικών, πολιτισμικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των επωφελούμενων, όπως για παράδειγμα την ενσυναίσθηση, την αποτελεσματική επικοινωνία, την ικανότητα της έκφρασης – άποψης, την προσφορά και αποδοχή και την αρμονική αλληλεπίδραση.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Σχεδίου, ήταν και η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, όπου οι επωφελούμενοι θα μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα, να έρθουν σε επαφή με συνομηλίκους τους, να συνεργαστούν και τέλος να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Τελικός και πιο σημαντικός στόχος ήταν οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν πως να μαθαίνουν (learn to learn) και πως να σκέφτονται (how to think) αντί για του “παραδοσιακού” τι να σκέφτονται, αξιοποιώντας ολιστικά τις μεθόδους της μη τυπικής/άτυπης μάθησης.

 

 

Με το πέρας της τελευταίας φάσης του Σχεδίου, το οποίο αφορούσε στην αξιολόγησή του, έγινε αντιληπτό ότι ο προβλεπόμενος αντίκτυπος επιτεύχθηκε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Τα οφέλη του προγράμματος ήταν πολλαπλά τόσο για την ευρύτερη τοπική κοινωνία της Φλώρινας, όσο και προσωπικά για τους συμμετέχοντες  των δύο ηλικιακών ομάδων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, η υλοποίηση των διαδραστικών εργαστηρίων έδωσε τη δυνατότητα στους επωφελούμενος να εμβαθύνουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, να γνωρίσουν καλύτερα άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς αλλά και κουλτούρες των διαφόρων χωρών του κόσμου, να εξοικειωθούν με τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία, να κατανοήσουν τις βασικές διαφορές και να συνειδητοποιήσουν σταδιακά πως εκτός από Έλληνες είναι και Ευρωπαίοι πολίτες. Εκτός αυτού, η όλη εκπαιδευτική διαδικασία επέτρεψε την κατανόηση της αλληλεξάρτησης ανθρώπων και λαών και την αδήριτη ανάγκη για συνεργασία μεταξύ τους, ενώ παράλληλα ώθησε τους συμμετέχοντες να επιδείξουν αλληλοσεβασμό και αλληλεγγύη στα πλαίσια μιας ισχυρής Ευρώπης, για την ευημερία όλων των λαών και την προστασία των οικουμενικών αξιών.

Σε προσωπικό επίπεδο, η ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Οι συμμετέχοντες, μετά το πέρας των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών εργαστηρίων απέκτησαν μια βαθύτερη εικόνα της συνέχειας, της έννοιας της αλλαγής με την πάροδο του χρόνου, όπως αυτή λειτούργησε στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα αποσαφήνισαν τη φύση, τις αιτίες και τα αποτελέσματα των αλλαγών. Αντιλήφθηκαν την πλούσια ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, κατανόησαν τις κοινωνικές δομές και τα ήθη, τους θεσμούς, τα ζητήματα και τα προβλήματα που ανακύπτουν σε μια σύγχρονη κοινωνία και ταυτόχρονα έμαθαν να διακρίνουν τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των ανθρώπων που είτε επηρεάζουν είτε επηρέασαν την ευρωπαϊκή κοινωνία.

Η καλλιτεχνική χροιά της δομής των διαδραστικών εργαστηρίων ώθησε τους επωφελούμενους να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους, να εκφραστούν μέσα από τις τέχνες, να διευρύνουν τη διαπολιτισμική τους οπτική και ευρύτερα να απελευθερωθούν. Οι τέχνες που αξιοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό των εβδομαδιαίων εργαστηρίων βοήθησαν τα παιδιά και τους νέους να αποκτήσουν αισθητική, αντιλαμβανόμενοι το ωραίο, να έρθουν σε επικοινωνία με το σώμα τους και να καταλάβουν πως τα όρια της γλώσσας μας δεν είναι απαραίτητα και τα όρια της γνώσης μας.

Ο αντίκτυπος του Σχεδίου αξιολογήθηκε θετικά ως επί το πλείστον σε επίπεδο ανάπτυξης διαπροσωπικών και «μαλακών» δεξιοτήτων. Οι αποδέκτες των δραστηριοτήτων, ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους, την αυτεπίγνωσή τους, την ικανότητα αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, την κριτική σκέψη τους και την υπευθυνότητά τους. Επιπλέον, ανέπτυξαν τη συνεργατικότητα, την ομαδικότητα, την πρωτοβουλία, την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ενσυναισθητική κατανόηση και την εξωστρέφειά τους. Κατά αυτό τον τρόπο, ενεργοποιήθηκαν, εμπνεύστηκαν, απελευθέρωσαν τον αυθορμητισμό τους και μυήθηκαν σε διαφορετικούς ρόλους, ξεπερνώντας τυχόν προκαταλήψεις ή ρατσιστικά κατάλοιπα, σεβόμενοι πάντα το διαφορετικό και τη διαφορετικότητα του άλλου, δείχνοντας την ίδια στιγμή αλληλεγγύη. Το Σχέδιο, συνεπώς, δεν συνέβαλε μόνο στην κινητική ανάπτυξη μέσα από τις μουσικοκινητικές δραστηριότητες, αλλά σε μια συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητας των συμμετεχόντων που άπτεται σε μια ολόπλευρη ανάπτυξη σε συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Το  περιεχόμενο των εκπαιδευτικών εργαστηρίων σχεδιάστηκε ώστε οι επωφελούμενοι να έχουν μακροπρόθεσμα ένα συλλογικό αντίκρισμα. Η διαπολιτισμική και παράλληλα βιωματική προσέγγιση που ακολουθήθηκε οδήγησε στο σεβασμό της πλούσιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που μοιράζονται οι εθελοντές με άλλους νέους Ευρωπαίους, στην εκτίμηση των αξιών που πηγάζουν από το ευρωπαϊκό ιδεώδες και ιδιαίτερα των φιλελεύθερων δημοκρατικών αξιών, όπως την ανεκτικότητα και την ισότητα και στη διευκόλυνση στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον πολιτισμό, την κοινωνία τους και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν. Ακόμη, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν μεγαλύτερη κοινωνική αντίληψη της αξίας του να ζουν σε μια πλουραλιστική κοινωνία και να αντλούν δύναμη από τα κινήματα, τους οργανισμούς και τις απόψεις που προωθούν την ενότητα στην Ευρώπη ενώ αποδέχτηκαν τις ευθύνες που έχουν ως Ευρωπαίοι πολίτες και διαμόρφωσαν εποικοδομητικές στάσεις για επείγοντα καίρια σύγχρονα θέματα, όπως είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Όλα τα παραπάνω, εκτός του ότι βοήθησαν τον επαναπροσδιορισμό της θέσης του ελληνικού πολιτισμού στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, έθεσαν στέρεες βάσεις για να είναι οι νέοι μελλοντικά ενεργοί πολίτες.

Η 5μελής ομάδα μέσα από δραστηριότητες άτυπης μάθησης (στενά συνδεδεμένες με τις ανάγκες, φιλοδοξίες και ενδιαφέροντα των νέων) κατάφερε να συμβάλλει στην προσωπική και κοινωνικό-εκπαιδευτική ανάπτυξη των νέων και να εντάξει όλο και περισσότερους νέους της πόλης σε δραστηριότητες ενημέρωσης, συνεργασίας και δημιουργικής απασχόλησης, με απώτερο στόχο την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η παροχή ευκαιριών στους νέους της απομακρυσμένης Φλώρινας αλλά και των υπόλοιπων περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας, αποτέλεσε μια δράση που προώθησε την αλληλεγγύη στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Σε γενικότερο πλαίσιο, μέσω του Σχεδίου, ενισχύθηκε η συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων σε υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, με ιδιαίτερη προσπάθεια για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Συνεπώς, οι εκπαιδευόμενοι, μέσα από την αλληλεπίδραση τους στο Σχέδιο, εφάρμοσαν τις γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που απέκτησαν, στην υπόλοιπη ζωή τους (δια βίου μάθηση). Εκδήλωσαν μεγαλύτερη θέληση και περαιτέρω κίνητρα για αλλαγή της κοινωνικής πραγματικότητας στην οποία ζουν, αναμορφώνοντας τις πεποιθήσεις τους σχετικά με αυτήν, και δρώντας πλέον ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες. Ενεργοί πολίτες που κατανοούν και σέβονται τη διαφορετικότητα, έχουν διαπολιτισμική αντίληψη, επικοινωνιακές δεξιότητες και σε βάθος καλλιεργημένη την ευρωπαϊκή ιδέα της αρμονικής συνύπαρξης. Στη λήξη του προγράμματος όλοι οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έλαβαν πιστοποιητικό Youthpass.

 

Δείτε όλο το υλικό του Σχεδίου: https://www.ekatoflorinas.eu/worldtravelers/