Κύκλος κατάρτισης εθελοντών

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και European Solidarity Corps, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, διοργανώνει κύκλο κατάρτισης και αξιολόγησης για τους εθελοντές που παίρνουν μέρος στα σχέδια που υλοποιούνται.

Τι περιλαμβάνει

Ο κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης εθελοντών περιλαμβάνει:

  • Κατάρτιση κατά την άφιξη των εθελοντών (On Arrival Training)

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εθελοντές που η δραστηριότητα τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 2 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι εώς την Δευτέρα 05/09/2022 κάνουν αίτηση για τη συμμετοχή τους με τη συμπλήρωση της φόρμας →https://forms.gle/Ei5GBX6UZPGBzimt9

  • Συνάντηση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (Mid-Term Evaluation Meeting)

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εθελοντές που η δραστηριότητα τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 6 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι έως την Δευτέρα 05/09/2022 κάνουν αίτηση για τη συμμετοχή τους με τη συμπλήρωση της φόρμας → https://forms.gle/aVP33CETV6g3pGkq7

Πώς πραγματοποιείται

Ο κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης, θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό ομόχρονης και ετερόχρονης εκπαίδευσης με την εφαρμογή ZOOM και την πλατφόρμα HOP online learning platform.

Είναι απαραίτητο οι ίδιοι οι εθελοντές να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους. Οι εθελοντές για να πάρουν μέρος στο On Arrival Training, πρέπει να έχει προηγηθεί η έναρξη της δραστηριότητάς τους.

Ανακοίνωση λίστας και πληροφορίες

Μετά τη συγκρότηση της τελικής λίστας των εθελοντών για κάθε σεμινάριο θα σας στείλουμε αναλυτική ενημέρωση με το πρόγραμμα και τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαριάννα Ευελπίδου στο evelpidou.m-g@inedivim.gr.