Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+/ Youth και European Solidarity Corps σας ενημερώνει σχετικά με τη δραστηριότητα δημιουργίας επαφών “Solidarity_Opening the door to new volunteering fields” το οποίο διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Αυστρίας με τη συνεργασία του European Solidarity Corps Resource Centre (SALTO Resource Centre) και των Εθνικών Μονάδων Συντονισμού της Φιλανδίας και της Ουγγαρίας στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 3-7 Οκτωβρίου 2022 στην Βιέννη.

 

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε Youth workers, Trainers, Youth leaders, Youth project managers, Youth coaches, προσωπικό Δήμων, εκπροσώπων από τον πολιτιστικό τομέα οι οποίοι εκπροσωπούν είτε νεοεισερχόμενους οργανισμούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο European Solidarity Corps ή οργανώσεις που διαθέτουν εμπειρία στο Πρόγραμμα κι ενδιαφέρονται να διευρύνουν το δίκτυο τους στον τομέα του εθελοντισμού.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να φέρει σε επαφή διαφορετικές οργανώσεις/ οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εθελοντισμού οι οποίοι επιθυμούν να αποτελέσουν κομμάτι της κοινότητας του European Solidarity Corps.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 3-7 Οκτωβρίου 2022 στην Βιέννη, Αυστρία με φυσική παρουσία.  Εκτός των ημερών της δραστηριότητας, οι επιλεχθέντες συμμετέχοντες καλούνται να συμμετέχουν σε μια διαδικτυακή προπαρασκευαστική συνάντηση η οποία προγραμματίζεται στις 26/09/2022 (14:00-17:00) και σε μια διαδικτυακή συνάντηση αξιολόγησης της δραστηριότητας στις 15/11/2022 (14:00-16:00).

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 15 Αυγούστου 2022, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.

Για όσους θα συμμετέχουν στο σεμινάριο με φυσική παρουσία, τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται στο 100% από τους διοργανωτές και η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Email: netseminars@inedivim.gr