Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps  σας ενημερώνει σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο “ European Solidarity Corps: TOSCA – training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps” το οποίο διοργανώνει το Κέντρο Πόρων SALTO EuroMed στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 24-28 Οκτωβρίου 2022 στην Ιορδανία.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε youth workers, μέντορες, διαχειριστές δραστηριοτήτων εθελοντισμού και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label.

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των οργανισμών οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις εθελοντισμού μέσω του Προγράμματος European Solidarity Corps, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και ο αντίκτυπος των σχεδίων που υλοποιεί.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία το διάστημα 24-28 Οκτωβρίου 2022 στην Ιορδανία. Μέρος της δραστηριότητας αφορά στη φάση της προετοιμασίας η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά πριν το κυρίως μέρος της δραστηριότητας. Η συμμετοχή στη διαδικτυακή προετοιμασία είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες κι έχει ως στόχο να τους παρέχει βασικές πληροφορίες ώστε να υπάρχει κοινή βάση μεταξύ των συμμετεχόντων πριν την έναρξη της δραστηριότητας.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας αλλά και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2022, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.

Για όσους θα συμμετέχουν στο σεμινάριο με φυσική παρουσία, τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται στο 100% από τους διοργανωτές και η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Email: netseminars@inedivim.gr