Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps σας ενημερώνει σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο “European Solidarity Corps: TOSCA- training and support for organisations active in the volunteering actions in the European Solidarity Corps” το οποίο διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Λετονίας με τη συνεργασία του Κέντρου Πόρων SALTO European Solidarity Corps Resource Centre στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 10-14 Οκτωβρίου 2022 στην Λετονία.

 

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε youth workers, μέντορες, διαχειριστές δραστηριοτήτων εθελοντισμού και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label.

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των οργανισμών οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις εθελοντισμού μέσω του Προγράμματος European Solidarity Corps, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και ο αντίκτυπος των σχεδίων που υλοποιεί.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

  • Εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα ποιοτικών κριτηρίων του Προγράμματος.
  • Βελτιώσουν τις δεξιότητες τους οι οποίες αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων του Προγράμματος δίνοντας έμφαση στην ποιότητα.
  • Αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις επίσημες διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση του Προγράμματος όπως κανόνες, δομή, προτεραιότητες, διαδικασίες κτλ.
  • Μοιραστούν σε ομαδικό επίπεδο προβληματισμούς και ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση σχεδίων αλλά και να παρέχουν υποστήριξη ο ένας στον άλλον.
  • Ενισχύσουν τη δικτύωση τους.

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται με φυσική παρουσία το διάστημα 10-14 Οκτωβρίου 2022 στην Λετονία. Μέρος της δραστηριότητας αφορά στη φάση της προετοιμασίας η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το διάστημα 26.09 – 06.10.2022 πριν το κυρίως μέρος της δραστηριότητας. Η συμμετοχή στη διαδικτυακή προετοιμασία είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες κι έχει ως στόχο να τους παρέχει βασικές πληροφορίες ώστε να υπάρχει κοινή βάση μεταξύ των συμμετεχόντων πριν την έναρξη της δραστηριότητας.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας, πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που ισχύουν λόγω πανδημίας COVID-19 αλλά και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2022, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.

Για όσους θα συμμετέχουν στο σεμινάριο με φυσική παρουσία, τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται στο 100% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Λετονίας και η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Emailnetseminars@inedivim.gr