Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (I.NE.ΔI.BI.M) διοργανώνει καμπάνια επικοινωνίας στο πλαίσιο του εορτασμού των 35 χρόνων του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας. Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας θα αξιοποιηθεί οπτικοακουστικό υλικό που αφορά χρονικά στην συνολική περίοδο λειτουργίας του προγράμματος και θα συνταχθεί με βάση το υλικό δημοσιότητας που έχει συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των 35 ετών και θα περιλαμβάνει στιγμιότυπα των δράσεων με συμμετοχή φυσικών προσώπων.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στο εν λόγω οπτικοακουστικό υλικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική ενημέρωση στο dpo@inedivim.gr έως την Παρασκευή 24/06/2022.