Τίτλος Σχεδίου: Ενεργός Πολίτης – Ευρωπαίος Πολίτης ΙΙ 

Φορέας Υλοποίησης: Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (ΟΕΝΕΦ)

 

Σύντομη περιγραφή σχεδίου

Το Σχέδιο επεδίωκε να ενισχύσει το μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών και οικονομικών ομάδων της περιοχής με απώτερο στόχο την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της ΠΔΜ. Καθότι η γεωγραφική θέση της πόλης Φλώρινας αλλά και η έλλειψη μέσων διασύνδεσης με τις γείτονες χώρες και πόλεις, περιορίζουν τους κατοίκους και πολύ περισσότερο τους νέους ανθρώπους (μαθητές, φοιτητές), κρίθηκε αναγκαία η ενδυνάμωση της τοπικής νεολαίας μέσω δραστηριοτήτων και δράσεων αλληλεγγύης που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή και εμπλοκή των νέων στην κοινωνία των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο αλληλεγγύης «Ενεργός Πολίτης – Ευρωπαίος Πολίτης ||» επεδίωξε να καλλιεργήσει και να ενισχύσει την έννοια του Ενεργού Πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια (δια ζώσης και διαδικτυακά) πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να φέρουν τους νέους/ες σε μια πρώτη επαφή με την ιστορία της Ε.Ε., το ρόλο των θεσμικών της οργάνων και τις βασικές πολιτικές που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ευκαιρίες των νέων για απασχόληση, την κινητικότητα, τις σπουδές.

Μέσα από τη διεξαγωγή σχετικών εργαστηρίων και συναντήσεων και τη συμμετοχή τους σε συνεδρίες, δημόσιους διαλόγους, διαδραστικά παιχνίδια και κουίζ, οι νέοι/ες εκπαιδεύτηκαν πάνω σε θέματα που άπτονταν με την Ε.Ε., όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οφέλη αλλά και οι υποχρεώσεις του Ευρωπαίου πολίτη, οι αξίες της Ε.Ε., τα προγράμματα και οι ευκαιρίες κινητικότητας και δικτύωσης που τους παρέχει, τα δικαιώματα του παιδιού, η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο και η παραπληροφόρηση, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή.

Η ομάδα στόχος, νέοι/ες ηλικίας 15-22 ετών, με λιγότερες ευκαιρίες ενημέρωσης και συμμετοχής, υποστηρίχθηκαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, απαραίτητων για τη μελλοντική τους προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία και στην απόκτηση εμπειριών και γνώσεων της σύγχρονης παγκόσμιας αγοράς εργασίας. Τα αποτελέσματα του Σχεδίου επικεντρώθηκαν τόσο στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, όσο και στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής νεολαίας στο σύνολό της.

Μέσω της συμμετοχής τους στο σχέδιο οι νέοι και νέες κατάφεραν να αποδείξουν έμπρακτα ότι καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια για την ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών, με σεβασμό των πολιτισμών και των παραδόσεών τους, και ότι στοχεύουν στην οικοδόμηση μιας κοινότητας με κατανομή ευθυνών και αμοιβαία υποστήριξη.

Η παροχή ευκαιριών στους νέους της απομακρυσμένης Φλώρινας δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά με λιγότερες ευκαιρίες να εμπλακούν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διακρατικές δραστηριότητες. Τέτοιες μαθησιακές εμπειρίες έχουν επίσης ένα ισχυρό δυναμικό για τη βελτίωση της επίτευξης της επίσημης εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και για την αντιμετώπιση των νεαρών NEET (ήτοι των νέων που δεν απασχολούνται, χωρίς εκπαίδευση ή κατάρτιση) ή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Με βάση όλα τα παραπάνω, συντελέστηκε η ενεργότερη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή και στην κοινωνία εν γένει, η βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των αντίστοιχων ικανοτήτων τους (αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλία, αυτοεκτίμηση κλπ.) για προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, αστική, πολιτιστική και επαγγελματική ανάπτυξη, η ενημέρωση για την απασχολησιμότητα και την μετάβασή τους στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση της διαπολιτισμικής τους συνείδησης, η καλύτερη επίγνωση των κοινών αξιών της Ε.Ε. και αυξημένα κίνητρα για περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης.

 

Ποιοι συμμετείχαν

Η ομάδα εργασίας αποτελούνταν από ενεργούς νέους πολίτες με διάθεση για κοινωνική προσφορά και ενεργοποίηση της τοπικής νεολαίας. Η ομάδα συμμετείχε στην πιλοτική εφαρμογή της ιδέας του «Ενεργού Πολίτη – Ευρωπαίου Πολίτη |» και κατάφερε και έφερε σε πέρας με ιδιαίτερη επιτυχία το παρόν Σχέδιο, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η ομάδα που ανέλαβε την πρωτοβουλία υλοποίησης του Σχεδίου αποτελούνταν από νέους επιστήμονες και εργαζομένους διαφόρων πεδίων που προέρχονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συνέφεραν πολλαπλά στη διαμόρφωση προτάσεων δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος European Solidarity Corps και του ΕΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και με εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για ζητήματα άμεσου οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Είναι νέοι και νέες με μεγάλη διάθεση για συμμετοχή και δράση σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, οι οποίοι κατά τη διάρκεια των εφηβικών τους χρόνων είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού μέσω του ΟΕΝΕΦ, και οι ίδιοι πλέον να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε και οι νέες γενιές να έχουν την ευκαιρία δραστηριοποίησης σε ανάλογα σχέδια νεολαίας. Το κάθε μέλος της ομάδας έφερε στο σχέδιο γνώσεις, εμπειρία και διάθεση που έχει αποκτηθεί μέσω της ενασχόλησης τους σε προγράμματα νεολαίας.

Η ομάδα νέων που υλοποίησε το Σχέδιο αποτελούνταν από πέντε νέες εθελόντριες/ντές του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, με εμπειρία σε προγράμματα εθελοντισμού και νεανικής κινητικότητας. Με την υποστήριξη και καθοδήγηση του coach του Σχεδίου, Δρ. Κωνσταντίνου Στεργίου αλλά την υποστήριξη των εθελοντών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας, η Στεφανία Ζυγομάνη, η Μαρία Ζυγομάνη, ο Ιάσων Τάχου, η Βαρβάρα Σολάκη, η Έφη Παπακυριάκου ανέλαβαν το γενικό συντονισμό του Σχεδίου, την υλοποίηση των ενημερωτικών συναντήσεων και των εκπαιδευτικών εργαστηρίων αλλά και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Σχεδίου. Οι υποστηρικτικές αυτές ομάδες του Σχεδίου κατείχαν την απαραίτητη εμπειρία και επιστημονική επάρκεια ώστε να εξασφαλίσουν την ποιοτική και ουσιαστική διαχείριση του, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών των τοπικών λυκείων και των φοιτητών με τους οποίους συνεργάστηκαν, χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά εργαλεία Μη Τυπικής Μάθησης.

Η ομάδα στόχος αποτελούνταν από νέους ηλικίας 15-22 ετών με λιγότερες ευκαιρίες ενημέρωσης και συμμετοχής και ελάχιστες έως μηδαμινές ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση και ανάπτυξη σημαντικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, απαραίτητων για τη μελλοντική τους προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία. Οι συναντήσεις εργασίας και τα εργαστήρια των νέων υλοποιήθηκαν το διάστημα Απρίλιος 2021 μέχρι Μάρτιος 2022, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλώρινα, σε εβδομαδιαία βάση (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των νέων) και είχαν 2ωρη διάρκεια.

Βασικός επίσης ρόλος της ομάδας νέων που υλοποίησε το Σχέδιο, ήταν να εμπνεύσουν την ομάδα στόχο και να μοιραστούν μαζί τους τις εμπειρίες που απέκτησαν και τις δεξιότητες που ανέπτυξαν μέσα από την συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα κινητικότητας και κατάρτισης.

 

Στόχοι σχεδίου

Οι βασικοί στόχοι του Σχεδίου και οι βασικές επιδιώξεις ήταν οι συμμετέχοντες νέοι/νέες:

– Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, καλύτερη γνώση στον Τομέα της Νεολαίας, κοινωνικές δεξιότητες, και ευρύτερα τις προσωπικές τους ικανότητες.

– Να αποκτήσουν κοινωνική ευθύνη και διαπολιτισμική κατανόηση.

– Να ενδυναμώσουν τη δημιουργικότητά και την ελεύθερη έκφραση τους.

– Να αναλάβουν πρωτοβουλίες, αποκτώντας μια πιο ενεργή στάση απέναντι στα πράγματα.

– Να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες και να διαχειρίζονται με σύνεση τον ελεύθερο χρόνο τους.

– Να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινωνία επιδεικνύοντας αλληλεγγύη, συνεργασία και αμοιβαία κατανόηση.

– Να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, με τη συχνή χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

– Να αναδείξουν νέα στοιχεία στην τοπική κοινωνία και να αναπτύξουν την ικανότητα μάθησης, δουλεύοντας κάθε φορά σε θέματα αυτογνωσίας.

– Να αποκτήσουν καλύτερη γνώση του τρόπου αντιμετώπισης των διάφορων καταστάσεων μάθησης και των βέλτιστων στρατηγικών μάθησης.

– Να επικοινωνήσουν, να δραστηριοποιηθούν και να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Σχεδίου αλλά και μετά το πέρας αυτού.

– Να ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων σε υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, με ιδιαίτερη προσπάθεια για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

– Να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τα ζητήματα γύρω τους, με την υλοποίηση των δικών τους ιδεών, την αντιμετώπιση απροσδόκητων καταστάσεων και την εξεύρεση λύσεων για αυτούς.

– Να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των νέων συμμετεχόντων, τα κίνητρα και η αυτονομία τους.

– Να καλλιεργήσουν το πνεύμα του Ευρωπαίου πολίτη, να κατανοήσουν βαθύτερα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημαντικότητα της ενεργούς συμμετοχής τους στην κοινωνία των πολιτών.

– Να εξοικειωθούν με τα δρώμενα και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, της εργασίας και της απασχόλησης.

– Να αναπτύξουν την καινοτομία, την επικοινωνία και συνεργασία και να ενημερωθούν για ζητήματα που άπτονται άμεσα της Ε.Ε.

Βασικός στόχος του Σχεδίου «Ενεργός Πολίτης – Ευρωπαίος Πολίτης ||» ήταν να καλλιεργήσει σε νέους/ες την έννοια και ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή τους συνείδηση. Αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από ευκαιρίες συμμετοχής σε κατάλληλες μορφές δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και με εξατομικευμένη υποστήριξη, ώστε να επιφέρουν θετικές κοινωνικές αλλαγές και να βελτιώσουν παράλληλα τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για προσωπική, εκπαιδευτική, κοινωνική, επαγγελματική και πολιτιστική ανάπτυξη. Τα επιμορφωτικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου, στόχευαν να φέρουν τους νέους σε μια πρώτη επαφή με την ιστορία της Ε.Ε., το ρόλο των θεσμικών της οργάνων και τις βασικές πολιτικές που αυτή αναπτύσσει. Μεταξύ άλλων, οι επωφελούμενοι ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες των νέων για απασχόληση, κινητικότητα, σπουδές και την απόκτηση εμπειριών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για τη σύγχρονη παγκόσμια αγορά εργασίας, διευκολύνοντας έτσι τη μετάβασή τους σε αυτή.

Μέσω του Σχεδίου επωφελήθηκαν 50-100 νέοι/νέες με λιγότερες ευκαιρίες αλλά με έντονη τη διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην Κοινωνία των Πολιτών. Η 5μελής ομάδα μέσα από δραστηριότητες άτυπης και μη-τυπικής μάθησης (στενά συνδεδεμένες με τις ανάγκες, φιλοδοξίες και ενδιαφέροντα των νέων) κατάφερε να συμβάλλει στην προσωπική και κοινωνικό-εκπαιδευτική ανάπτυξη των νέων και να εντάξει όλο και περισσότερους νέους της πόλης σε δραστηριότητες ενημέρωσης, συνεργασίας και δημιουργικής απασχόλησης, με απώτερο στόχο την επιχειρηματική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Περιεχόμενο σχεδίου

Σε συνέχεια του Σχεδίου “Ενεργός Πολίτης – Ευρωπαίος Πολίτης |”, βασικός στόχος του παρόντος Σχεδίου ήταν η περαιτέρω ενδυνάμωση της τοπικής νεολαίας, η ενημέρωση των νέων για σημαντικά ζητήματα και η παροχή ίσων ευκαιριών για κοινωνικοποίηση και ανταλλαγή απόψεων μέσα από τη διοργάνωση συναντήσεων για νέους 15 έως 22 ετών. Τα ενημερωτικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια που υλοποιήθηκαν, εστίαζαν στην καλύτερη πληροφόρηση των νέων για θέματα θεσμικά, οργανωτικά και λειτουργικά που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η ιστορία της, ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της, οι βασικές πολιτικές της αλλά και οι διάφορες ευκαιρίες που απολαμβάνουν οι νέοι/ες και οι υποχρεώσεις που έχουν ως Ευρωπαίοι Πολίτες.

Το παρόν Σχέδιο προέκυψε με βάση τους αρνητικούς δείκτες σε θέματα ανεργίας και ανάπτυξης σε εθνικό και κυρίως περιφερειακό επίπεδο, και αποτέλεσε ένα εξαιρετικά χρήσιμο και οργανωμένο πλαίσιο ενημέρωσης για όλα τα Ευρωπαϊκά ζητήματα αλλά και για τις προοπτικές των νέων σε θέματα ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, της απασχόλησης, και της πρόσβασης των λιγότερο ευνοούμενων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Επιπροσθέτως, τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), η γεωγραφική θέση της πόλης της Φλώρινας, η έλλειψη μεταφορικών μέσων για διασύνδεση με τις γείτονες χώρες και πόλεις, η πολιτιστική απομόνωση των νέων από την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη, ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη υλοποίησης του παρόντος Σχεδίου Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, οι προκλήσεις που ολοκληρώνουν την εικόνα της ΠΔΜ ήταν η νεανική ανεργία, η κοινωνική απομόνωση, η ριζοσπαστικοποίηση των νέων, η έλλειψη εναλλακτικών για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων, η μη πρόσβαση στην ανάπτυξη και στην αγορά εργασίας, οι εξαρτήσεις και οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο, το φαινόμενο της τάσης φυγής των νέων (brain drain) και ο ψηφιακός εγγραμματισμός. Στο πλαίσιο αυτό, βασική επιδίωξη ήταν η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου συνεργασίας και διάδρασης, ανταλλαγής απόψεων, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, όπου οι νέοι/ες μπόρεσαν να εκφραστούν ελεύθερα, με αυξημένη την αίσθηση της πρωτοβουλίας και της αυτοπεποίθησης.

Συνεπώς, ο σκοπός καθ’ όλη τη διάρκεια του Σχεδίου, ήταν οι νέοι/ες να αναπτύξουν πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο, να μετέχουν πιο ενεργά στην Κοινωνία των Πολιτών, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και να γνωρίσουν με διαδραστικές μεθόδους μη τυπικής μάθησης, τα σημαντικά οφέλη της εργασίας στον τομέα της νεολαίας (youth work), αναπτύσσοντας τη διαπολιτισμική τους συνείδηση. Μια ακόμη βασική επιδίωξη, ήταν οι επωφελούμενοι να έρθουν σε επικοινωνία με συνομηλίκους τους, να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις για τον σύγχρονο κόσμο, την απασχολησιμότητα και την μετάβαση στην αγορά εργασίας, αλλά και να γνωρίσουν τις κοινές αξίες και τις βασικές προτεραιότητες της Ε.Ε.

Το παρόν Σχέδιο προέκυψε ως μια προσπάθεια και φιλοδοξία να συνεχιστούν αλλά και να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη που επήλθαν από την αποτελεσματική υλοποίηση του επιχορηγούμενου προγράμματος «Ενεργός Πολίτης – Ευρωπαίος Πολίτης |». Μέσα στους ποσοτικούς στόχους του Σχεδίου ήταν η σημαντική αύξηση του αριθμού των επωφελούμενων, δίνοντας σε όλο και περισσότερα νέα παιδιά πρόσβαση στη γνώση και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την Ε.Ε.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, υπήρξε συνεργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με εκπαιδευτικούς, μαθητές και διευθυντές από τοπικά λύκεια της Φλώρινας, καθώς και με φοιτητικούς συλλόγους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εξασφαλίζοντας ισχυρότερους δεσμούς αλληλεπίδρασης και ενδυναμώνοντας παράλληλα, τις ήδη άριστες σχέσεις που προέκυψαν από την υλοποίηση του σχεδίου «Ευρωπαίος Πολίτης – Ενεργός Πολίτης | «.

Η ομάδα στόχος αποτελούνταν από νέους ηλικίας 15-22 ετών με λιγότερες ευκαιρίες ενημέρωσης και συμμετοχής και ελάχιστες έως μηδαμινές ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση και ανάπτυξη σημαντικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, απαραίτητων για τη μελλοντική τους προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία. Οι συναντήσεις εργασίας και τα εργαστήρια των νέων υλοποιήθηκαν το διάστημα Απρίλιος 2021 μέχρι Μάρτιος 2022, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλώρινα, σε εβδομαδιαία βάση και είχαν 2ωρη διάρκεια.

 

Αντίκτυπος σχεδίου (τόσο στον ίδιο τον συμμετέχοντα όσο και σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο)

Οι συμμετέχοντες μέσω του Σχεδίου Αλληλεγγύης «Ενεργός Πολίτης – Ευρωπαίος Πολίτης ΙΙ», κατάφεραν πρωτίστως να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τα ευρωπαϊκά θέματα. Όπως έχει αναφερθεί ήδη, οι επωφελούμενοι εξοικειώθηκαν με την έννοια της ενεργούς συμμετοχής στην Κοινωνία των Πολιτών, με τις αξίες, προτεραιότητες και κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα κατανόησαν βαθύτερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως Ευρωπαίοι Πολίτες.

Μέσα από τη διάδραση τους τόσο στα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν δια ζώσης, όσο και σε αυτά που πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, ανέπτυξαν επικοινωνιακές ικανότητες που θα είναι χρήσιμες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων, οι νέοι/ες συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με μεθόδους μη τυπικής μάθησης και είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Η χρήση πρωτότυπων και διαφορετικών υλικών και η χρήση των νέων μέσων τεχνολογίας είναι κάτι που υποστηρίχθηκε από την ομάδα συντονισμού των νέων σε συνεργασία με τον coach, καθώς οι νέοι/ες εμφανίζουν ζήλο στην εκμάθηση μέσω νέων τεχνικών και μέσων, όπως είναι για παράδειγμα οι εφαρμογές παιχνιδοποίησης (π χ. Kahoot και Actionbound).

Ο αντίκτυπος του Σχεδίου αξιολογήθηκε θετικά κυρίως σε προσωπικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν το αίσθημα της πρωτοβουλίας και της αυτονομίας και ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους, κατά τη συνεργασία τους με τους μέντορές τους. Ακόμη, είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις δικές τους προτάσεις και ιδέες σε εφαρμογή, αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά και την ελεύθερη έκφρασή τους και αναλαμβάνοντας ευθύνη για τη δράση τους. Οι δραστηριότητες των εκπαιδευτικών εργαστηρίων ήταν σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι νέοι/νέες να μάθουν να δουλεύουν σε ομάδες και να διαχειρίζονται δημιουργικά και με σύνεση τον ελεύθερο χρόνο τους.

Το περιεχόμενο των εργαστηρίων έδωσε στους νέους συμμετέχοντες και επαγγελματικά εφόδια. Εκτός από την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, απέκτησαν την απαραίτητη τεχνογνωσία σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και εύρεσης εργασίας στο απαιτητικό ευρωπαϊκό περιβάλλον. Αυτό, ίσως, αποτέλεσε το πρώτο στάδιο στήριξης, ένταξης ή μετάβασής τους στην αγορά εργασίας. Οι επιστήμονες που απαρτίζουν τη διαχειριστική ομάδα του φορέα υλοποίησης του Σχεδίου, συνέδραμαν στην υποστήριξη των συμμετεχόντων για την αναζήτηση θέσεων εργασίας. Η εν λόγω υποστήριξη επιτεύχθηκε μέσα από τη δημιουργία ενός πλήρους βιογραφικού σημειώματος και μέσω της διαδικασίας προετοιμασίας για τη διαδικασία της συνέντευξης, με προσομοίωση συνεντεύξεων για εύρεση εργασίας ή σπουδών.

Στη λήξη του προγράμματος όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικό Youthpass.

Ένα σημαντικό ακόμη πλεονέκτημα που αποκτήθηκε από τους επωφελούμενους του Σχεδίου ήταν η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες ανάγκες και περιστάσεις που προέκυψαν – μειωμένος αριθμός συμμετεχόντων, τήρηση υγειονομικών μέτρων, προσαρμογή μορφής εργαστηρίων – κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και των δράσεων.

Εκτός αυτού, το ηλικιακό εύρος και η ανομοιογένεια των συμμετεχόντων εξασφάλισε ένα ανοιχτό πλαίσιο συνεργασίας που περιελάμβανε την εμπλοκή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών. Τέλος, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα αφορούσε την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνείδησης και κατανόησης των επωφελούμενων καθώς ήρθαν σε επαφή με άτομα από διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά υπόβαθρα, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες και εξασφαλίζοντας την κοινωνική ενσωμάτωση και μετάβασή τους σε μια ανεξάρτητη οικονομικά και επαγγελματικά ζωή. Ως εκ τούτου, ο αναμενόμενος αντίκτυπος του Σχεδίου εκπληρώθηκε σε σημαντικό βαθμό, καθώς οι συμμετέχοντες κατανόησαν και υιοθέτησαν την έννοια της ενεργούς ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Μπορείτε να δείτε περισσότερο υλικό του σχεδίου στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα: https://www.oenef.eu/eucitizen/