Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Round 1 / 2022 για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι αιτήσεις που δέχτηκε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνολικά ήταν 93.

 

Κατανομή αποτελεσμάτων

Από τις 93 αιτήσεις που έγιναν στο Round 1 / 2022 προέκυψαν:

  • 61 εγκεκριμένες
  • 21 αναπληρωματικές
  • 1 απορριφθείσες
  • 10 άκυρες

 

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται:

  • 32 στα σχέδια εθελοντισμού
  • 29 στα σχέδια αλληλεγγύης

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις: