Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+/ Youth και European Solidarity Corps σας ενημερώνει σχετικά με την εκπαιδευτική δραστηριότητα “Green Fingers – Supporting ESC organisations to address the Sustainability priority” το οποίο διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Ιρλανδίας στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 21-24.06.2022 στην Ιρλανδία.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται εκπροσώπους οργανισμών υποδοχής ή αποστολής εθελοντών σε οποιοδήποτε ρόλο (youth worker, trainer, youth leader, project coordinator, supervisor, μέντορα κτλ.)

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να δοθεί έμφαση στην θεματική της Βιωσιμότητας μέσα στο Πρόγραμμα και να υποστηρίξει τους φορείς ώστε να εστιάσουν στην εν λόγω θεματική.

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

  • υποστηρίξει τους οργανισμούς ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της Βιωσιμότητας μέσα στο Πρόγραμμα και την εφαρμογή της μέσα από την εργασία τους
  • αναπτύξουν πρακτικά δραστηριότητες συνυφασμένες με τη Βιωσιμότητα
  • ανταλλάξουν παραδείγματα κι εμπειρία πάνω σε πρακτικές που αφορούν στη Βιωσιμότητα
  • να δικτυωθούν για μελλοντικά σχέδια

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 21 με 24 Ιουνίου 2022 στην Ιρλανδία με φυσική παρουσία.

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 16 Μαΐου 2022, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.

Για όσους θα συμμετέχουν στο σεμινάριο με φυσική παρουσία, τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται στο 100% από τους διοργανωτές και η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Email: netseminars@inedivim.gr