Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα Προγράμματα Erasmus+ /Youth και European Solidarity Corps σας ενημερώνει σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα δικτύωσης   “Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps ” την οποία διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Αυστρίας, το Κέντρο Πόρων SALTO ESC και η πρωτοβουλία  Europe Goes Local το διάστημα 20-21 Ιουνίου 2022.

 

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε  εκπροσώπους Δήμων οι οποίοι έχουν εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ζητήματα ή είναι ενεργοί σε θέματα Νεολαίας και youth work κι ενδιαφέρονται να εμπλέξουν νέους και νέες της περιοχής τους σε διακρατικές δράσεις ή να πληροφορηθούν σχετικά με πηγές χρηματοδότησης για δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο. Η δραστηριότητα επίσης απευθύνεται σε youth workers και εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας οι οποίοι συνεργάζονται στενά με τον Δήμο τους.

Στους εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας και τους youth workers συνίσταται να υποβάλλουν την αίτηση τους παράλληλα με εκπρόσωπο του Δήμου τους.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της διαδικτυακής αυτής δραστηριότητας είναι να κινητοποιήσει και να υποστηρίξει τους Δήμους να χρησιμοποιήσουν το Πρόγραμμα ως ένα εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Επίσης, η εν λόγω δραστηριότητα στοχεύει στο προωθήσει τις δυνατότητες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την προώθηση του εθελοντισμού, της εμπλοκής σε εθελοντικές δραστηριότητες, την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ενίσχυσης της ενεργού πολιτειότητας στις τοπικές κοινωνίες μέσω των σχεδίων αλληλεγγύης και εθελοντισμού.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στις 20-21 Ιουνίου 2022, ώρες 09.30-15:00.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά

 

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 22 Μαΐου 2022, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Email: netseminars@inedivim.gr