Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps σας ενημερώνει σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Ukraine – European Union: Solidarity prevails” το οποίο διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Πορτογαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης των Δραστηριοτήτων Δικτύωσης (NET Activities).  Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 6 -10 Μαΐου 2022 στην Πορτογαλία.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες (+18) οι οποίοι έχουν Ουκρανική υπηκοότητα ή έχουν μόνιμη κατοικία την Ουκρανία κι έχουν συμμετέχει σε σχέδια  Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps, σε νέους και νέες (+18) οι οποίοι έχουν συμμετέχει σε σχέδια Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps που έλαβαν χώρα στην Ουκρανία ή συμπεριλάμβαναν εταίρους από την Ουκρανία αλλά σε youth workers, youth leaders, μέντορες, project managers και trainers.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα αυτή δημιουργήθηκε με αφορμή την εισβολή στην Ουκρανία επιθυμώντας να  δοθεί έμφαση στις αξίες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Κύριος στόχος της δραστηριότητας είναι να προωθηθεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ως ένα δυναμικό μέσο προώθησης των αξιών της Αλληλεγγύης, της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, της Ενεργούς Συμμετοχής, της Ανεκτικότητας, της Ειρήνης και των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Οι νέοι που θα συμμετέχουν στη δραστηριότητα θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα Σχέδια Αλληλεγγύης και το πώς μπορούν μέσα από τα Προγράμματα να υλοποιήσουν δράσεις και σχέδια με έμφαση στην αλληλεγγύη, την κοινωνική ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών και λοιπών νέων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στις νέες τους τοπικές κοινωνίες.

Η δραστηριότητα αυτή θα δώσει τον χώρο στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τα Σχέδια Αλληλεγγύης και τις διάφορες φάσεις ενός τέτοιου σχεδίου αλλά και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης εν γένει, να ανταλλάξουν πρακτικές , εμπειρίες και να δικτυωθούν για τη δημιουργία μελλοντικών σχεδίων. Επίσης, στόχος της δραστηριότητας είναι να προωθηθεί η Ένταξη και Πολυμορφία ως προτεραιότητα και να διερευνηθούν τρόποι που αυτή η προτεραιότητα τίθεται σε πρακτική εφαρμογή μέσω του Προγράμματος.

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία το διάστημα 6-10 Μαΐου 2022 στην Πορτογαλία.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

 

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 4 Απριλίου 2022, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO.

Τα έξοδα διαμονής σε μονόκλινα δωμάτια, διατροφής και το κόστος του σεμιναρίου καλύπτονται στο 100% από τους διοργανωτές ενώ η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Email: netseminars@inedivim.gr