Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps διοργανώνει την διακρατική δραστηριότητα δικτύωσης “Rural areas, challenges and solidarity ” η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το διάστημα 28 Φεβρουαρίου με 14 Μαρτίου 2022.

Σε ποιον απευθύνεται

Η διακρατική αυτή δραστηριότητα απευθύνεται σε εκπροσώπους Δήμων και συμβουλίων νέων που εδρεύουν ή οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές στην Ευρώπη και ενδιαφέρονται να εμπλακούν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της διαδικτυακής δραστηριότητας Rural areas, challenges and solidarity” είναι να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να διερευνήσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρει το Πρόγραμμα σχετικά με την υλοποίηση σχεδίων σε απομακρυσμένες περιοχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι:

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η διαδικτυακή δραστηριότητα απαρτίζεται από:

28 Φεβρουαρίου 2022, 12.00-14.00 CET

2 Μαρτίου 2022, 12.00-14.00 CET

7 Μαρτίου 2022, 12.00-14.00 CET

9 Μαρτίου 2022, 12.00-14.00 CET

14 Μαρτίου 2022, 12.00-14.00 CET

 

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι την 4η Φεβρουαρίου 2022, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Email: netseminars@inedivim.gr