Η έξαρση της πανδημίας COVID-19 ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία της ανάπτυξης και της καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία από τις τέσσερις οριζόντιες προτεραιότητες των προγραμμάτων Erasmus+/ Youth και European Solidarity Corps.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ διοργάνωσε στις 17.12.2021 διαδικτυακό workshop με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και προσκάλεσε φορείς και των δύο προγραμμάτων να παρουσιάσουν τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν παράξει μέσα από την υλοποίηση των σχεδίων τους. Επίσης, δόθηκαν χρήσιμες συμβουλές στους συμμετέχοντες για το πώς μπορούν να προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο και τι εργαλεία μπορούν να αξιοποιήσουν.