Η ένταξη και πολυμορφία αποτελεί μία από τις τέσσερις οριζόντιες προτεραιότητες των προγραμμάτων Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps για την επταετία 2021-2027. Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θέτει σε προτεραιότητα τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες και στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου διοργάνωσε διαδικτυακό workshop με θέμα «Η ένταξη και πολυμορφία μέσα από τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps».

Στο πλαίσιο του workshop συμμετείχαν φορείς και από τα δύο προγράμματα που έχουν υλοποιήσει ή/και υλοποιούν σχέδια σχετικά με τη θεματική της ένταξης και πολυμορφίας και μίλησαν για τις εμπειρίες τους, πρακτικές που εφαρμόζουν στα σχέδια τους και πώς προσεγγίζουν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από φορείς και των δύο προγραμμάτων και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες έθεσαν τις ερωτήσεις τους με τη βοήθεια της διαδικτυακής πλατφόρμας padlet.

Είχαμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Elli Kosek, συγγραφέας του οδηγού “Engage in Inclusion!”, η οποία έδωσε χρήσιμες συμβουλές για το πώς οι φορείς μπορούν να προσεγγίζουν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο από το workshop στο κανάλι μας στο YouTube https://youtu.be/3vzemsZ9d6w.