Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2022. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα πρόγραμμα της ΕΕ για νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης σε διάφορους τομείς, από την παροχή βοήθειας σε μειονεκτούντα άτομα έως τη συμβολή στη δράση για την υγεία και το περιβάλλον, σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής. Η πρόσκληση παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλο τον κόσμο, για την ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ οργανώσεων και εθελοντών σε χώρες της ΕΕ, καθώς και μεταξύ ανθρώπων και κοινοτήτων εκτός της Ένωσης. Αυτή η νέα δέσμη διεθνών έργων ονομάζεται Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

Συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών αλληλεγγύης για τους νέους κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, η πρόσκληση καθιστά διαθέσιμα σχεδόν 139 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτήσει τον εθελοντισμό, σχέδια αλληλεγγύης με επικεφαλής νέους, ομάδες σε τομείς υψηλής προτεραιότητας με επίκεντρο την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της επταετούς λειτουργίας του, το εν λόγω πρόγραμμα της ΕΕ θα δώσει τη δυνατότητα σε τουλάχιστον 270 000 νέους να συμμετάσχουν σε δράσεις αλληλεγγύης.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Είναι ανοικτό σε νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών για δραστηριότητες αλληλεγγύης που ασχολούνται με κοινωνικές προκλήσεις, και μεταξύ 18 και 35 για διεθνείς δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σχέδια εθελοντισμού και αλληλεγγύης είναι ανοικτή έως τις 23 Φεβρουαρίου, για τα σχέδια που υλοποιούνται το ίδιο έτος, και έως τις 4 Οκτωβρίου, για τα σχέδια του επόμενου έτους.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων , τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον οδηγό προγράμματος 2022.