Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για τα Προγράμματα Erasmus+ /Youth και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σας ενημερώνει σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα δικτύωσης “Let’s volunteer! – third phase” την οποία διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Κροατίας το διάστημα 15-23 Νοεμβρίου 2021.

 

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους φορέων και ιδρυμάτων όπως σχολεία, βιβλιοθήκες, δομές πρόνοιας κτλ. οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τη Διαπίστευση Quality Label ή βρίσκονται στη διαδικασία χορήγησης και διαθέτουν εμπειρία σε θέματα εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Η διαδικτυακή δραστηριότητα Let’s volunteer! στοχεύει στο να παρέχει πληροφόρηση σε νεοεισερχόμενους φορείς σχετικά με τα σχέδια εθελοντισμού του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αναφορικά με πρακτικά ζητήματα και θέματα που άπτονται της ποιότητας υλοποίησης τέτοιων σχεδίων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τους χορηγηθεί η Διαπίστευση Quality label.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες:

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται κατά το διάστημα 15-23 Νοεμβρίου 2021, ώρες 09.30-13:30. Οι μέρες 18 & 19 Νοεμβρίου 2021 είναι ελεύθερες.

Οι θεματικές, οι οποίες καλύπτονται στη δραστηριότητα περιλαμβάνουν:

 

Η εν λόγω δραστηριότητα αφορά την Τρίτη φάση της δραστηριότητας δικτύωσης  Let’s volunteer. Η πρώτη φάση αφορούσε στην παροχή βασικής πληροφόρησης αναφορικά με το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και τη Διαπίστευση Quality Label η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ενημερωτικού φυλλαδίου. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, οι συμμετέχοντες είχαν τον χρόνο και έλαβαν την απαραίτητη υποστήριξη από τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού για να προχωρήσουν στη διαδικασία χορήγησης  της Διαπίστευσης Quality Label. Τέλος, η τρίτη και τελευταία φάση θα εστιάσει σε θέματα ποιότητας αναφορικά με τη Διαπίστευση Quality Label.

 

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2021, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Νατάσα Δεδούση στο τηλέφωνο: 2131314425 ή στο Email: netseminars@inedivim.gr