Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα Προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps ΙΝΕΔΙΒΙΜ σας ενημερώνει σχετικά με τη δραστηριότητα δημιουργίας συμπράξεων “Partnership building activity for organisations working with youth with intellectual disabilities” την  οποία διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Λιθουανίας στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται διαδικτυακά το διάστημα 22- 24 Νοεμβρίου 2021.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε  Youth workers, Trainers, Youth project managers, κοινωνικούς λειτουργούς, μέλη οργανώσεων οι οποίοι υποστηρίζουν οργανώσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των intellectual disabilities νέων.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να έρθουν σε επαφή οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα των intellectual disabilities των νέων και να δημιουργήσουν συμπράξεις που θα τους οδηγήσουν στην από κοινού υλοποίηση σχεδίων μέσω του Προγράμματος European Solidarity Corps αλλά και του Erasmus+/ Τομέας Νεολαίας.

Δεδομένου ότι η συμπερίληψη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες αποτελεί προτεραιότητα του Προγράμματος, η εν λόγω δραστηριότητα στοχεύει στο να παρέχει στους συμμετέχοντες τον χώρο για συνδιαλλαγή επαγγελματικής εμπειρίας και ανταλλαγή  καλών πρακτικών αλλά και τη δυνατότητα να διερευνήσουν τρόπους συνεργασίας στο πλαίσιο των Προγραμμάτων.

 

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το διάστημα 22-24 Νοεμβρίου 2021.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 05 Οκτωβρίου 2021, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Email: netseminars@inedivim.gr