Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps / ΙΝΕΔΙΒΙΜ σας ενημερώνει σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο European Solidarity Corps: TOSCA online το οποίο διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Γερμανίας  στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται διαδικτυακά το διάστημα 27 Σεπτεμβρίου- 8 Οκτωβρίου 2021.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε youth workers, μέντορες, διαχειριστές δραστηριοτήτων εθελοντισμού και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες δράσεις στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps ή συνδέονται με οργανώσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label.

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των οργανισμών οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις εθελοντισμού μέσω του Προγράμματος European Solidarity Corps, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και ο αντίκτυπος των σχεδίων που υλοποιεί.

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

  • Εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα ποιοτικών κριτηρίων του Προγράμματος.
  • Βελτιώσουν τις δεξιότητες τους οι οποίες αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων του Προγράμματος δίνοντας έμφαση στην ποιότητα.
  • Αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις επίσημες διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση του Προγράμματος όπως κανόνες, δομή, προτεραιότητες, διαδικασίες κτλ.
  • Μοιραστούν σε ομαδικό επίπεδο προβληματισμούς και ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση σχεδίων αλλά και να παρέχουν υποστήριξη ο ένας στον άλλον.
  • Ενισχύσουν τη δικτύωση τους.

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας HOP Online Learning, το διάστημα 27 Σεπτεμβρίου- 8 Οκτωβρίου 2021, και αποτελείται από ένα μείγμα ασύγχρονων δραστηριοτήτων και διαδικτυακών συναντήσεων. Τέσσερις (4) διαδικτυακές συναντήσεις είναι υποχρεωτικές ενώ δύο (2) είναι προαιρετικές και μπορούν να τις παρακολουθήσουν κι άλλα μέλη του οργανισμού τον οποίο ο συμμετέχοντας εκπροσωπεί.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2021, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Email: netseminars@inedivim.gr