Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps / ΙΝΕΔΙΒΙΜ σας ενημερώνει σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο One 2 Onefacilitating learning face to face το οποίο διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Ουγγαρίας με τη συνεργασία του SALTO Training and Cooperation RC στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 17-23 Οκτωβρίου 2021 στη Βουδαπέστη.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε μέντορες σε σχέδια εθελοντισμού, youthcoaches, youth workers, youth trainers και συντονιστές προγραμμάτων νεολαίας.

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να εργασθούν ουσιωδώς σε μια προσωπική onetoone σχέση με τους νέους και τις νέες έτσι ώστε να καταφέρουν να υποστηρίξουν τους δεύτερους καθ’ όλη τη μαθησιακή διαδικασία που απορρέει από τη συμμετοχή σε σχέδια νέων.    

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

Εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το τί σημαίνει “supporting learning” σε κατά μόνας σχέσεις (one-to-one relationships).
Ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε θέματα δεξιοτήτων και ικανοτήτων ως youth workers.
Πληροφορηθούν σε βάθος πάνω στις διαδικασίες που συνδέονται με το Πιστοποιητικό Youthpass.
Αποκτήσουν γνώσεις και μεγαλύτερη κατανόηση σε θέματα mentoring, coaching και tutoring τα οποία συνδέονται άρρηκτα με την εργασία τους για/ με τους νέους.
Αναγνωρίσουν τρόπους υποστήριξης προσωπικού αναστοχασμού και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω σε μεθόδους και εργαλεία του youthwork.

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία το διάστημα 17-23 Οκτωβρίου 2021 στη Βουδαπέστη. Στο διάστημα 2-3 εβδομάδων πριν την έναρξη της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προσωπικές διαδικτυακές συζητήσεις με τους εκπαιδευτές που θα υλοποιήσουν τη δραστηριότητα ενώ διαθέσιμη θα είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα υποστηρίξει όλη τη μαθησιακή διαδικασία.

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 22 Αυγούστου 2021, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται στο 100% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Ουγγαρίας και η μετακίνηση καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Ωστόσο, σε περίπτωση έκτακτων εξελίξεων λόγω της πανδημίας COVID-19, η διοργανώτρια ΕΜΣ θα εξετάσει το ενδεχόμενο της υλοποίησης της διαδικτυακά.

Η νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 2 Σεπτεμβρίου 2021.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Email: netseminars@inedivim.gr