Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Round 1 / 2021 για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης . Οι αιτήσεις που δέχτηκε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνολικά ήταν 73.

Κατανομή αποτελεσμάτων

Από τις 73 αιτήσεις που έγιναν στο Round 1 / 2021 προέκυψαν:

  • 36 εγκεκριμένες
  • 29 αναπληρωματικές
  • 5 απορριφθείσες
  • 3 άκυρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται:

  • 14 στα σχέδια εθελοντισμού
  • 22 στα σχέδια αλληλεγγύης

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις: