Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps / ΙΝΕΔΙΒΙΜ σας ενημερώνει σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο “ Mental Health and Well-being in Volunteering Projects” το οποίο διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Τσεχίας στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων δικτύωσης (NET Activities). Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στις 25 Ιουνίου 2021 διαδικτυακά.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε μέντορες, συντονιστές προγραμμάτων, coaches και σε όλους όσοι εμπλέκονται σε δράσεις εθελοντισμού στο Πρόγραμμα European Solidarity Corps.

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να δοθεί χώρος στους συμμετέχοντες να συζητήσουν γύρω από το θέμα της ψυχικής υγείας και ευημερίας των εθελοντών και να επεκταθούν σε πιθανές στρατηγικές υποστήριξης τους καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στα σχέδια εθελοντισμού.

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 25 Ιουνίου 2021 και κατά τη διάρκεια της οι συμμετέχοντες.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2021, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Email: netseminars@inedivim.gr