Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps / ΙΝΕΔΙΒΙΜ σας ενημερώνει σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα δικτύωσης Digital Partnership-Building Activity: Growing Together την οποία διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Τσεχίας  σε συνεργασία με τα SALTO Resource Centers στο πλαίσιο των NET Activities το διάστημα 21-23 Ιουνίου 2021.

 

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται κυρίως σε οργανώσεις τις οποίες έχει χορηγηθεί Quality Label (είτε προέρχονται από χώρες του Προγράμματος είτε από χώρες-εταίρους) και οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία μετάβασης από τη διαπίστευση του E+ στο Quality Label.

Η δραστηριότητα επίσης απευθύνεται σε youth workers και project managers οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία σε σχέδια εθελοντισμού και δεσμεύονται για την παρακολούθηση του συνόλου της δραστηριότητας.

 

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων που προέρχονται από τις χώρες του Προγράμματος και τις χώρες- εταίρους η οποία θα χτιστεί με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χωρών που εκπροσωπούν και τις συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της Νεολαίας στις εκάστοτε  χώρες. Έτσι, οι συμμετέχοντες, μέσα από αυτή τη δραστηριότητα θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους πάνω στο Πρόγραμμα και θα θέσουν τις βάσεις για μια ποιοτική συνεργασία για τη δημιουργία μελλοντικών σχεδίων.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να:

  • Εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε ποιοτικό και πρακτικό επίπεδο για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό
  • Ενισχύσουν τη δικτύωση τους και να δημιουργήσουν συνέργειες σε διεθνές επίπεδο που θα καταλήξουν σε συνεργασίες για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Ανταλλάξουν πρακτικές και εμπειρίες και να δουλέψουν από κοινού σε ιδέες για μελλοντικά σχέδια

Πώς και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται διαδικτυακά το διάστημα 21-23 Ιουνίου 2021. Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί διαδικτυακά την πρώτη και την τελευταία μέρα ενώ η ενδιάμεση θα είναι αφιερωμένη σε ομαδικές εργασίες οι οποίες θα γίνουν offline.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πως παίρνετε μέρος

Για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της δραστηριότητας και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας το αργότερο μέχρι τις 31 Μάϊου 2021, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την πρόσκληση του SALTO

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314425 και την κα. Νατάσα Δεδούση.

Email: netseminars@inedivim.gr