Το νέο European Solidarity Corps 2021-2027 έχει βασικό σύνθημα ἰσχύς ἐν τῇ ἑνώσει και στόχο να προωθήσει την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζει να φέρνει κοντά νέους 18-30 ετών, από όλη την Ευρώπη, μέσα από δραστηριότητες εθελοντισμού και όχι μόνο. Σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων, η οικοδόμηση μιας κοινωνίας πιο συνεκτικής και η προσφορά προκειμένου να εμπνευστεί και να ενδυναμωθεί η νεολαία.

Βασικές δράσεις

Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος οι βασικές δράσεις χωρίζονται σε 2 ομάδες. Είναι οι δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας και οι δραστηριότητες αλληλεγγύης.

Δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας

Νέοι από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι δραστηριότητες έχουν στόχο τη συμβολή στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που πλήττονται από καταστροφές.

Τη δράση και τα εγκεκριμένα σχέδιά της, που προγραμματίζεται να ξεκινήσουν από το 2022, διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους φορείς που θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτά, δημιουργείται επίσης ένα Quality Label που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δραστηριότητες αλληλεγγύης

Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης χωρίζονται σε εθελοντισμό, ομαδικό εθελοντισμό σε τομείς προτεραιότητας και σχέδια αλληλεγγύης.

Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες εθελοντισμού και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητήματων σε τομείς όπως ένταξη και πολυμορφία, βιωσιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

Ο εθελοντισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί στη χώρα διαμονής του εθελοντή ή σε άλλη χώρα.

Ο ατομικός εθελοντισμός είναι δραστηριότητα με διάρκεια 2-12 μήνες. Στην περίπτωση συμμετοχής νέων με λιγότερες ευκαιρίες, ο ατομικός εθελοντισμός μπορεί να έχει διάρκεια από 2 εβδομάδες, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στη διάρκεια οι μετακινήσεις.

Ο ομαδικός εθελοντισμός είναι δραστηριότητα με διάρκεια 2 εβδομάδες έως και 2 μήνες. Δίνει τη δυνατότητα σε νέους από τουλάχιστον 2 διαφορετικές χώρες να κάνουν την εθελοντική εργασία τους μαζί. Οι ομάδες αποτελούνται από 10 έως και 40 εθελοντές, η καθεμία.

Οι εθελοντές μπορούν να πραγματοποιήσουν προπαρασκευαστικές επισκέψεις στην περιοχή που θα κάνουν την εθελοντική εργασία τους. Στόχος των επισκέψεων είναι οργανισμοί και εθελοντές να έρθουν σε επαφή και να προγραμματίσουν τη δραστηριότητα πριν από την έναρξή της.

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων 2021 για φορείς που θέλουν να κάνουν αίτηση στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι:

Ομαδικός εθελοντισμός σε τομείς υψηλής προτεραιότητας

Ο ομαδικός εθελοντισμός σε τομείς υψηλής προτεραιότητας είναι δραστηριότητα με διάρκεια από 2 εβδομάδες έως και 2 μήνες και αποτελούν έργα μεγάλης κλίμακας και υψηλού αντίκτυπου. Δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες τουλάχιστον 5 εθελοντών να υλοποιήσουν βραχυπρόθεσμες εθελοντικές δραστηριότητες.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που καθορίζονται κάθε χρόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το 2021, προτεραιότητα δίνεται στην ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, με την υποστήριξη της ιατρικής και κοινωνικής περίθαλψης, και την προώθησης της υγείας και ευεξίας.

Άλλοι τομείς υψηλής προτεραιότητας είναι η συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή, η ένταξη και η πολυμορφία, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Τη δράση του ομαδικού εθελοντισμού και τα εγκεκριμένα σχέδιά της διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το 2021 έχει καταληκτική ημερομηνία 05 Οκτωβρίου 2021.

Quality Label

Για τα σχέδια εθελοντισμού δημιουργείται ένα νέο, αναθεωρημένο και απλοποιημένο Quality Label. Το νέο Quality Label πιστοποιεί ότι ένας οργανισμός που παίρνει μέρος στο European Solidarity Corps ακολουθεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του προγράμματος.

Το Quality Label αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή φορέα σε δραστηριότητες εθελοντισμού ως lead organization. Στο νέο Quality Label διακρίνονται οι φορείς σε επικεφαλής και συνεργαζόμενους, και ένας lead organization είναι απαραίτητο να το έχει για να κάνει την αίτηση.

Οι φορείς που θέλετε να κάνετε αίτηση για επιχορήγηση και να είστε lead organization σε ένα εγκεκριμένο σχέδιο της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων είναι απαραίτητο να κάνετε αίτηση για Quality Label το συντομότερο δυνατόν.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τη σχέση Quality Label και lead organization.

Το Quality Label δεν είναι απαραίτητο για υλοποίηση σχεδίων αλληλεγγύης.

Σχέδια αλληλεγγύης

Τα σχέδια αλληλεγγύης είναι δραστηριότητα με διάρκεια 2-12 μήνες. Οργανώνονται, υλοποιούνται και προωθούνται σε εθνικό επίπεδο από τους ίδιους τους νέους. Σχέδια αλληλεγγύης υλοποιούν ομάδες τουλάχιστον 5 νέων μέσα από συγκεκριμένες καθημερινές δραστηριότητες με στόχο την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων σε τοπικές κοινότητές, με προστιθέμενη αξία και με τη δυνατότητα να έχουν διακρατικό χαρακτήρα και αντίκτυπο.

Η ομάδα νέων μπορεί να υποστηριχθεί από έναν οργανισμό, που έχει τη δυνατότητα να κάνει αίτηση για χρηματοδότηση και να προσφέρει διοικητική υποστήριξη, και από youth worker, που θα έχει τον ρόλο του συμβούλου.

Οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων 2021 για φορείς που θέλουν να κάνουν αίτηση στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι:

Υποστήριξη εθελοντών

Για την υποστήριξη των εθελοντών υπάρχουν μια σειρά από μέτρα, όπως αυτά αναφέρονται στον Οδηγό:

Προστίθενται επίσης πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση, την πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και πληροφορίες για αιτούντες φορείς.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν αλλαγές σχετικά με την ασφάλιση των εθελοντών στη CIGNA και την εγγραφή τους στο European Youth Portal.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την εγγραφή των εθελοντών στο σύστημα ασφάλισης.

Οδηγός του European Solidarity Corps

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Οδηγό 2021 για το πρόγραμμα European Solidarity Corps και τα απαραίτητα έντυπα ώστε να κάνετε αίτηση για συμμετοχή και χρηματοδότηση.