Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με εγκύκλιο ανακοινώνει παράταση για την υποβολή δαπανών στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων.

Προθεσμία υποβολής δαπανών

Έως τις 28.02.2021, όσοι έχετε λάβει επιχορήγηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης πρέπει να δηλώσετε τις δαπάνες που κάνατε από 01.01.2020 έως και 31.12. 2020 και αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης για την περίοδο 2015-2020.
Ενημερωθείτε αναλυτικά για την εγκύκλιο.