Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, διοργανώνει κύκλο κατάρτιση και αξιολόγησης για τους εθελοντές που παίρνουν μέρος στα σχέδια που υλοποιούνται.

Τι περιλαμβάνει

Ο κύκλος κατάρτισης και αξιολόγης εθελοντών περιλαμβάνει:

  • Κατάρτιση κατά την άφιξη των εθελοντών (On Arrival Training)

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εθελοντές που η δραστηριότητα τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 2 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι εώς την Πέμπτη 05.11 κάνουν αίτηση για τη συμμετοχή τους με τη συμπλήρωση της φόρμας Registration form for European Solidarity Corps On-Arrival Training ON LINE.

  • Συνάντηση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (MidTerm Evaluation Meeting)

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εθελοντές που η δραστηριότητα τους έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 6 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι έως την Πέμπτη 05.11 κάνουν αίτηση για τη συμμετοχή τους με τη συμπλήρωση της φόρμας Registration form for European Solidarity Corps MidTerm Evaluation Meeting.

  • Ετήσια Συνάντηση εθελοντών (Annual Event)

Οι ενδιαφερόμενοι έως την Πέμπτη 05.11 κάνουν αίτηση για τη συμμετοχή τους με τη συμπλήρωση της φόρμας Annual Event.

Πώς πραγματοποιείται

Ο κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό ομόχρονης και ετερόχρονης εκπαίδευσης με τις πλατφόρμες ZOOM και HOP.

Είναι απαραίτητο να δηλώσουν συμμετοχή οι εθελοντές στο σεμινάριο που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.

Μετά τη συγκρότηση της τελικής λίστας των εθελοντών για κάθε σεμινάριο θα σας στείλουμε αναλυτική ενημέρωση με το πρόγραμμα και τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαριάννα Ευελπίδου στο evelpidou.m-g@inedivim.gr.