Στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τα προγράμματα Erasmus+ / Youth και European Solidarity Corps / ΙΝΕΔΙΒΙΜ διοργανώνουμε τη διακρατική δραστηριότητα Intercultural Competence Training (ICC) on ESC στο πλαίσιο των διακρατικών δραστηριοτήτων διασύνδεσης NET Activities. Πραγματοποιείται 16–25.09 διαδικτυακά από την πλατφόρμα HOP Online Learning.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε 25 άτομα που είναι καινούργιοι ή έχουν εμπειρία στον τομέα της διαπολιτισμικότητας. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε youth worker, μέντορες, εκπαιδευτές και χειριστές έργων που:

 • Συμμετέχουν στο European Solidarity Corps.
 • Είναι πάνω από 18 ετών.
 • Μπορούν να επικοινωνούν στα αγγλικά.
 • Είναι πρόθυμοι να μάθουν και να μοιραστούν εμπειρίες.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξελίξουν την διαπολιτισμική ικανότητά τους.

Ποιος είναι ο σκοπός του

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, μέσα από την κατάρτιση, ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωσή τους σε διακρατικό επίπεδο.

Ποιος είναι ο στόχος του

Επιδιώκεται να ενεργοποιηθούν οι δικαιούχοι και όσοι δραστηριοποιούνται στο European Solidarity Corps ώστε να:

 • Αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη διαπολιτισμικότητας στην επικοινωνία.
 • Κατανοούν καλύτερα τις διαπολιτισμικές αξίες και τα ιδανικά.
 • Εξερευνήσουν και αναπτύξουν τη διαπολιτισμική ικανότητα με στόχο την ενσωμάτωσή της στις δραστηριότητες του προγράμματος.
 • Αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης σε περιβάλλοντα με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς.

Πως και πότε πραγματοποιείται

Το σεμινάριο πραγματοποιείται μέσα από την πλατφόρμα HOP Online Learning και περιλαμβάνει:

 • 4 ενότητες καταρτίσεων, διαθέσιμες από τις 16 Σεπτεμβρίου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να τις παρακολουθήσουν όποια στιγμή και από όποιο σημείο επιθυμούν.
 • 3 σύντομες συναντήσεις με το ΖΟΟΜ. Η παρουσία είναι υποχρεωτική.
  • 18 Σεπτεμβρίου, 11.00–12.30.
  • 21 Σεπτεμβρίου, 11.00–12.30.
  • 23 Σεπτεμβρίου, 11.00–12.30.
 • 1 webinar με το ΖΟΟΜ. Η παρουσία είναι υποχρεωτική.
  • 25 Σεπτεμβρίου, 11.00–13.00.

Γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πως παίρνετε μέρος

Για να πάρετε μέρος στο σεμινάριο, ενημερωθείτε αναλυτικά για τη μεθοδολογία και κάνετε αίτηση έως 01.09 στο Intercultural Competence Training (ICC) on ESC του SALTO.

Εναλλακτικά, μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας συμπληρώνοντας έως και 13.09 την google form.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314450 και τον κ. Απόστολο Αλεξιάδη.

Email: netseminars@inedivim.gr