Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ABC on Volunteering mentorship είναι ευκαιρία για φορείς που υλοποιούν σχέδια στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και ενδιαφέρονται να καταρτίσουν τους μέντορές τους. Πραγματοποιείται 23-28 Σεπτεμβρίου στην Mollina (Málaga) της Ισπανίας.

Τι περιλαμβάνει

Δίνει τη δυνατότητα σε μέντορες και όσους ενδιαφέρονται να γίνουν μέντορες να:

 • Εκπαιδευτούν στον ρόλο και τις αρμοδιότητες του μέντορα.
 • Εμβαθύνουν στις δραστηριότητες εθελοντισμού.
 • Βρουν εργαλεία και τεχνικές για τις καθημερινές τους αρμοδιότητες.
 • Μοιραστούν και γνωρίσουν την πραγματικότητα άλλων μεντόρων.
 • Εξελίξουν γνώσεις και δεξιότητες για την καλύτερη υποστήριξη των εθελοντών κατά τη διάρκεια του σχεδίου.

Ποιοι είναι οι στόχοι του

Στόχοι του σεμιναρίου είναι να:

 • Προσφέρει στους συμμετέχοντες πρακτική και θεωρητική εμπειρία στο κομμάτι του mentoring των εθελοντών.
 • Αποσαφηνίσει τα χαρακτηριστικά του εθελοντισμού και τους ρόλους που υπάρχουν στις δραστηριότητες εθελοντισμού.
 • Αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες για την υποστήριξη των εθελοντών.
 • Διερευνήσει τα διαφορετικά είδη μεντόρων.
 • Δώσει απαντήσεις σε πρακτικές και τεχνικές προκλήσεις των μεντόρων.
 • Γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών.
 • Δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης των μεντόρων.

Σε ποιον απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε μέντορες και σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να γίνουν μέντορες σε σχέδια εθελοντισμού και πρέπει να:

 • Είναι 18 ετών και μεγαλύτεροι.
 • Επικοινωνούν στα αγγλικά.
 • Εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με πιστοποιημένο φορέα που υλοποιεί σχέδια εθελοντισμού.
 • Έχουν διάθεση και κίνητρο, ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ως μέντορες.

Πως και πότε πραγματοποιείται

Πραγματοποιείται 23-28 Σεπτεμβρίου στην Mollina με συζητήσεις σε ολομέλεια και μικρές ομάδες εργασίας, ανταλλαγή εμπειριών και θεματικά εργαστήρια.

Όλες οι δραστηριότητες περιέχουν μεθοδολογίες μη τυπικής μάθησης που ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Πώς παίρνετε μέρος

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από την Εθνική Υπηρεσία της Ισπανίας στο 100% και η μετακίνηση από την Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού στο 95%.

Για να πάρετε μέρος στο σεμινάριο, ενημερωθείτε αναλυτικά για τη μεθοδολογία και κάνετε την αίτησή σας έως 31.07 στο ABC on volunteering mentorship in the European Solidarity Corps  του SALTO.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314450 και τον κ. Απόστολο Αλεξιάδη.

Email: netseminars@inedivim.gr