Δηλώστε συμμετοχή για το webinar που διοργανώνουμε με θέμα τη συμπλήρωση αίτησης για Quality Label.

Στόχος του webinar

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού θα περιγράψει τη διαδικασία και θα σας δώσει συμβουλές και κατευθύνσεις ώστε η αίτησή σας για Quality Label να είναι ολοκληρωμένη και ποιοτική.

Σε ποιους απευθύνεται

Το webinar μπορούν να παρακολουθήσουν:

Η διαπίστευση Quality Label είναι απαραίτητη για δράσεις Εθελοντισμού και Πρακτικής Άσκησης και Απασχόλησης.

Διεξαγωγή του webinar

Το webinar θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26.02 και ώρα 12:00 μέσω Google Hangouts.

Η διάρκειά του δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις 2 ώρες.

Πώς δηλώνετε συμμετοχή

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο webinar για το Quality Label είναι απαραίτητο έως τη Δευτέρα 24.02 να συμπληρώσετε τη Google Form Δήλωση συμμετοχής .