Για τα Σχέδια Αλληλεγγύης

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Περίοδος έναρξης υλοποίησης προγράμματος
Round 1 11.02 01.05.2020-30.09.2020
Round 2 07.05 01.08.2020-31.12.2020
Round 3 01.10 01.01.2021-31.05.2021

 

Για τα Σχέδια Εθελοντισμού

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Περίοδος έναρξης υλοποίησης προγράμματος
Round 1 11.02 01.05.2020-30.09.2020
Round 2 07.05 01.08.2020-31.12.2020
Round 3 01.10 01.01.2021-31.05.2021

 

Για τα Σχέδια Πρακτικής άσκησης και απασχόλησης

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Περίοδος έναρξης υλοποίησης προγράμματος
Round 1 11.02 01.05.2020-30.09.2020
Round 2 07.05 01.08.2020-31.12.2020
Round 3 01.10 01.01.2021-31.05.2021

Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 12:00 ώρα Βρυξελλών.