Σεμινάρια για εθελοντές και φορείς

Από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα European Solidarity Corps διοργανώνει σεμινάρια αρχικής κατάρτισης, ενδιάμεσης αξιολόγησης και εκπαίδευσης για εθελοντές και φορείς.

Σεμινάρια αρχικής κατάρτισης

Τα σεμινάρια αρχικής κατάρτισης (on arrival training) απευθύνονται σε εθελοντές που παίρνουν μέρος στις δράσεις του European Solidarity Corps και θα διεξαχθούν:

Σεμινάρια ενδιάμεσης αξιολόγησης

Τα σεμινάρια ενδιάμεσης αξιολόγησης (mid-term evaluation meeting) στοχεύουν στα προγράμματα των εθελοντών και θα διεξαχθούν:

Σεμινάρια εκπαίδευσης φορέων

Το σεμινάριο εκπαίδευσης training for newly accredited organization απευθύνεται στους φορείς που έχουν πρόσφατα πιστοποιηθεί και θα γίνει:

Συμμετοχή στα σεμινάρια

Στα σεμινάρια συμμετέχουν όλοι οι εθελοντές μακράς διαρκείας (2-12 μήνες)

Η αίτηση υποβάλεται ηλεκτρονικά και θα παραμείνει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου για τη σωστή υλοποίηση των σεμιναρίων.

Εάν έχετε ή σκοπεύετε να φιλοξενήσετε κάποιον εθελοντή μακράς διαρκείας, μπορείτε να κάνετε την έγγραφή του στο σεμινάριο που του ταιριάζει:

Η γλώσσα εργασίας είναι τα αγγλικά.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131314435, Καραμέτου Παναγιώτα
Email: karametou.p@inedivim.gr