Σας ενημερώνουμε ότι ο Οδηγός Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2020 είναι πλέον διαθέσιμος.