Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, λόγω τεχνικών ζητημάτων που παρουσιάστηκαν στην Πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των Προγραμμάτων Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης κατά την τρέχουσα περίοδο, δίδεται παράταση μιας εβδομάδας, για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω Προγραμμάτων.
Πιο συγκεκριμένα η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την περίοδο αξιολόγησης R3/2019, παρατείνεται έως την 8η Οκτωβρίου 2019, και αφορά στις παρακάτω Δράσεις:

  • Κινητικότητα Νέων (ΚΑ105)
  • Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας (ΚΑ205)
  • Σχέδια Διαλόγου Νέων (ΚΑ347)
  • Σχέδια Εθελοντισμού (ESC11)
  • Σχέδια Πρακτικής Άσκησης και Απασχόλησης(ESC21)
  • Σχέδια Αλληλεγγύης (ESC31)