Η πρακτική άσκηση υπολογίζεται ως εργασία πλήρους απασχόλησης και διαρκεί από 2 έως 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά. Οι αμοιβές καταβάλλονται από τον οργανισμό που είναι αρμόδιος για την πρακτική άσκηση. Οι ασκούμενοι αναπτύσσουν τις προσωπικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Η εργασία  είναι πλήρους απασχόλησης και διαρκεί από 3 έως 12 μήνες. Οι αμοιβές καταβάλλονται από τον οργανισμό που απασχολεί τον συμμετέχοντα.

Τόπος της πρακτικής άσκησης και της εργασίας μπορεί να είναι είτε η χώρα διαμονής του συμμετέχοντα είτε χώρα του εξωτερικού. Οι συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό λαμβάνουν μικρή αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και εγκατάστασης στην ξένη χώρα.